Heeft het zin om bezwaar te maken tegen kap populieren?

Steun als Zorgvlieter de Bomenstichting Den Haag niet alleen financieel (zie hieronder en onderaan het verslag) maar ook met het schrijven van bezwaren. Lees verder het verslag van de hoorzitting 10-02-2016! 

De gemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften heeft de Bomenstichting Den Haag gehoord over 12 bezwaarschriften tegen de kap van totaal 36 populieren. Dit waren de eerste bezwaren in een lange reeks.
Onafhankelijke bomendeskundige Veronica van Amerongen (groendirectie.holland) legde uit dat de gehanteerde methode en beoordeling ‘te kort door de bocht’ is en een schijnzekerheid geeft. Bij de beoordeling van de bomen is de conditie van de populieren steevast te laag ingeschat evenals de veiligheid omdat er geen beoordeling heeft plaats gevonden van de boom ná het wegwerken van achterstallig onderhoud. Ook de beheerbaarheid wordt over het algemeen te laag aangegeven, waarbij bovendien niet duidelijk is of het kostenaspect of de fysieke toestand van de boom is bedoeld.  Ook een voormalig bestuurslid van de landelijke Bomenstichting steunt de kritiek op de cijfermatige benadering, de betekenisloosheid van het vermenigvuldigen van getallen met verschillende grootheden en de indeling in zgn. kwaliteitsklassen.
Advocaat Marco van Duijn (recht voor allen) wees namens de Bomenstichting Den Haag op enkele onzorgvuldigheden waarmee de gemeente de vergunningen had verleend. Bijvoorbeeld, de gemeente heeft de belangen niet per boom maar per straat afgewogen, terwijl er in een straat populieren staan met verschillen in conditie, veiligheid en beheerbaarheid (zoals de Scheveningseweg, Nieuwe Parklaan). Nader onderzoek naar een populier op grond van de Flora an Faunawet (ontbreekt (Reigersbergen)
Alle vergunningen vloeien voort uit het Populierenvervangingsplan. Maar dat is niet besproken in de gemeenteraad (de fractie van de VVD blokkeerde dat) en heeft niet ter visie heeft gelegen om er een zienswijze op te geven. Nu is het schrijven van een grote reeks van bezwaren de enige mogelijkheid om je mening te geven.
Jaap Postma (vijf voor twaalf) betoogde dat 2 populierenoverleggen met de gemeente – ondanks onze inspanningen – niet hebben geresulteerd in een gezamenlijk gedragen oplossing.
De gemeente heeft – dankzij onze bezwaarschriften – 1 kapvergunning ingetrokken (2 abelen aan de Houtrustweg) en 1 vergunning gewijzigd (om niet 7 maar 4 populieren te rooien – Nieuwe Parklaan). We hebben gewezen op enkele fouten: verwisseling van een straatnaam (JF van Royenweg – M de Brauwweg), onjuist boomnummer (Reigersbergen), beoordeling van verkeerde boom (Statenlaan, Pompstationsweg). We hebben bij 2 populieren geadviseerd om creatief te zijn: om deze fraaie en karakteristieke populieren te laten staan waarbij de veiligheid gegarandeerd kan worden met enkele maatregelen (Westbroekpark, M de Brauwweg). We hebben ons verzet tegen de kap van een populier die volgens de beoordeling voorlopig mocht blijven staan, maar die de gemeente ‘toch wilde verwijderen omdat hij gekandelaberd was’ (Van Boetzelaerlaan). Bij andere populieren hebben we ingestemd om ze te rooien omdat ze takken hadden laten vallen en de veiligheid in het geding was.
We hebben hiermee duidelijk gemaakt dat er bij de beoordelingen van de aanvragen van vergunningen nuanceringen mogelijk en nodig zijn. We hebben zeker wel oog voor de veiligheid getoond.

Inmiddels zijn er 72 kapvergunningen aangevraagd voor 490 populieren. Kortom vele bezwaarschriften zullen nog geschreven worden. Steun ons met het schrijven (voorbeeldbezwaar kapvergunning populieren). Wij danken u voor uw financiële bijdrage. We hebben 83% van ons streefbedrag gehaald maar we hebben nog 17% nodig.

De Bomenstichting Den Haag wil graag uit de nu ontstane en weinig vruchtbare impasse komen. En heeft daarom aan de Adviescommissie Bezwaarschriften voorgesteld om de 1400 populieren opnieuw te laten beoordelen, maar dit keer door twee deskundigen waarvan er een door de Bomenstichting Den Haag is aangewezen en een door het gemeentebestuur. Een gezamenlijke beoordeling dus. De Bomenstichting Den Haag zal zich uiteraard aan de conclusies van een dergelijke beoordeling conformeren.
Binnen 6 weken zal de Adviescommissie Bezwaarschriften haar advies uitbrengen aan het college van B&W.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.