zorgvliet.net - Wijkoverleg Zorgvliet

Welkom op de website en community van Stichting Wijkoverleg Zorgvliet! Je vindt hier het laatste nieuws over onderwerpen die de leefbaarheid en het unieke karakter van de Haagse wijk Zorgvliet beïnvloeden. Voor wie wil weten wat er speelt in de wijk. En voor alle Zorgvlieters die zelf een steentje bijdragen aan het behoud van ons dierbare, maar fragiele Zorgvliet.

Laatste Nieuwsberichten

Financieel verslag 2021 stichting wijkoverleg Zorgvliet
Financieel verslag 2021 wijkoverleg Zorgvliet

De Covid periode is voor iedereen lastig geweest, maar gelukkig heeft het bestuur de financiële positie van onze stichting afgelopen jaar verder kunnen versterken dankzij de ruimhartige steun van veel bewoners en VvE’s. 

De inkomsten voor 2022 zijn iets voorzichtiger gepland dan in 2021. Lees hier verder.

Iepziekte
Veel bomen geveld vanwege de Iepziekte

Ook aan Johan de Wittlaan en mogelijk in Park Sorghvliet zijn er een aantal iepzieke bomen. Een deel van de bomen is al verwijderd. De grootste exemplaren zullen in de komende weken worden verwijderd. Hierdoor ontstaat er een kaalslag in de groenstrook, in het volgende plantseizoen zullen er nieuwe bomen worden aangeplant. Meer informatie op: www.hethaagsegroen.nl

Raad: unaniem nee tegen bouw bij Catshuis

De Haagse gemeenteraad wil niet dat het Rijksvastgoedbedrijf een tijdelijk kantoorgebouw neerzet in de tuin van het Catshuis.

De gehele raad vindt dat het stadsbestuur geen vergunning moet verlenen, omdat de nieuwbouw het beschermd stadsgezicht en de natuur van Park Sorghvliet aantasten. Lees hier verder.

Buurtcontact Zorgvliet

Buurtcontact Zorgvliet organiseert geregeld bijeenkomsten voor buurtbewoners die elkaar vaker informeel willen ontmoeten. Ga voor meer informatie naar de website van Buurtcontact.   

Buurtcontact Wandelclub Zorgvliet.  De wandelingen duren ca. 2 uur. Verzamelen bij het standbeeld van Mandela om 10 uur. Buurtcontact is een initiatief van Daphne Nicolai (oud- bestuurslid van Wijkoverleg Zorgvliet, nu adviseur) en Jan Nicolai (bestuurslid Wijkoverleg Zorgvliet). Meer informatie staat op de website.

Park Sorghvliet