Zorgvliet.net

Weten wat er speelt in je wijk

 
Stichting Wijkoverleg Zorgvliet

Belangenbehartiging door en voor de bewoners van Zorgvliet

 Rijksbeschermd Stadsgezicht Zorgvliet

Welkom op de website en community van Stichting Wijkoverleg Zorgvliet! Je vindt hier het laatste nieuws over onderwerpen die de leefbaarheid en het unieke karakter van de Haagse wijk Zorgvliet beïnvloeden. Voor wie wil weten wat er speelt in de wijk. En voor alle Zorgvlieters die zelf een steentje bijdragen aan het behoud van ons dierbare, maar fragiele Zorgvliet.

Politieberichten

Wijkoverleg Zorgvliet Anje Veentjer                                                                                                            Anje Veentjer is onze wijkagente. Zij is het eerste aanspreekpunt voor de bewoners in de wijk. Zij is gestationeerd op politiebureau Nieuwe Parklaan 250, 2587 BZ Den Haag/Scheveningen. Anje Veentjer is bereikbaar via het algemene nummer van Politie Haaglanden: 0900-8844 (lokaal tarief). Per mail is zij bereikbaar via anje.veentjer@politie.nl.

Buurtcontact Zorgvliet

Buurtcontact Zorgvliet organiseert geregeld bijeen- komsten voor buurtbewoners die elkaar vaker informeel willen ontmoeten. Ga voor meer informatie naar de website van Buurtcontact.   

De Buurtcontact koffieochtenden gaan voorlopig niet door i.v.m. de RIVM maatregelen . De  koffiebijeenkomsten zijn van 10.30 u. – 12.00 u. in het restaurant van het Marriott Hotel.  Aansluitend kan een lunch worden gebruikt. Aanmelden noodzakelijk.                                   Buurtcontact Wandelclub Zorgvliet. De wandelingen gaan voorlopig niet door i.v.m. de RIVM maatregelen. De wandelingen duren 1,5 – 2 uur, Verzamelen bij het standbeeld van Mandela om 10 uur.                               

Buurtcontact is een initiatief van Daphne Nicolai (oud- bestuurslid van Wijkoverleg Zorgvliet, nu adviseur) en Jan Nicolai (bestuurslid Wijkoverleg Zorgvliet).

Vrienden van Park Sorghvliet

Vrienden van Park Sorghvliet is in 2014 door Daphne Nicolai opgericht om het behoud van dit voor Den Haag zo bijzondere park te versterken. Lees meer over  de Vrienden op  www.vriendenvanparksorghvliet.nl

Meldingen ongeregeldheden i.v.m. avondklok

| berichten van beheerder zorgvliet.net, politie | No Comments
Meldingen ongeregeldheden ivm avondklok Om eerder in te kunnen springen op signalen van overlast en/of ongeregeldheden vragen we van jullie om deze tijdig door te geven en vooral om te…
financieel verslag

Financieel verslag 2020 Stichting Wijkoverleg Zorgvliet

| Bestuur & Financiën Wijkoverleg Zorgvliet | No Comments
Bijgesloten treft u het financieel verslag over 2020 en het voorstel voor het budget voor 2021 aan. Financieel verslag 2020. De financiële positie van onze stichting is dit jaar licht…

Nieuwjaarsgroet

| Bestuur | No Comments

Dien een idee in om Zorgvliet te verbeteren!

| Communicatie met Zorgvliet bewoners | No Comments
Krijg € 50.000 voor jouw idee om Zorgvliet te verbeteren ! Jij weet zelf als bewoner wat er nodig is voor jouw wijk! Daarom stelt de gemeente begin 2021 een…