Zorgvliet.net

Weten wat er speelt in je wijk

 
Stichting Wijkoverleg Zorgvliet

Belangenbehartiging door en voor de bewoners van Zorgvliet

 Rijksbeschermd Stadsgezicht Zorgvliet

Welkom op de website en community van Stichting Wijkoverleg Zorgvliet! Je vindt hier het laatste nieuws over onderwerpen die de leefbaarheid en het unieke karakter van de Haagse wijk Zorgvliet beïnvloeden. Voor wie wil weten wat er speelt in de wijk. En voor alle Zorgvlieters die zelf een steentje bijdragen aan het behoud van ons dierbare, maar fragiele Zorgvliet.

Politieberichten

Wijkoverleg Zorgvliet Anje Veentjer                                                                                                            Anje Veentjer is onze wijkagente. Zij is het eerste aanspreekpunt voor de bewoners in de wijk. Zij is gestationeerd op politiebureau Nieuwe Parklaan 250, 2587 BZ Den Haag/Scheveningen. Anje Veentjer is bereikbaar via het algemene nummer van Politie Haaglanden: 0900-8844 (lokaal tarief). Per mail is zij bereikbaar via anje.veentjer@politie.nl.

Buurtcontact Zorgvliet

Buurtcontact Zorgvliet organiseert geregeld bijeen- komsten voor buurtbewoners die elkaar vaker informeel willen ontmoeten. Ga voor meer informatie naar de website van Buurtcontact.   

De Buurtcontact koffieochtenden  gaan voorlopig niet door. De koffiebijeenkomsten zijn van 10.30 u. – 12.00 u. in het restaurant van het Marriott Hotel.  Aansluitend kan een lunch worden gebruikt. Aanmelden noodzakelijk.                                                    

Buurtcontact Wandelclub Zorgvliet. De wandeling op zondag 1/11 gaat door met mondkapjes op. Aanmelden dit keer noodzakelijk. De wandelingen duren 1,5 – 2 uur, Verzamelen bij het standbeeld van Mandela om 10 uur. Aanmelden dit keer wel nodig.                               

Buurtcontact is een initiatief van Daphne Nicolai (oud- bestuurslid van Wijkoverleg Zorgvliet, nu adviseur) en Jan Nicolai (bestuurslid Wijkoverleg Zorgvliet).

Vrienden van Park Sorghvliet

Vrienden van Park Sorghvliet is in 2014 door Daphne Nicolai opgericht om het behoud van dit voor Den Haag zo bijzondere park te versterken. Lees meer over  de Vrienden op  www.vriendenvanparksorghvliet.nl

Dien een idee in om Zorgvliet te verbeteren!

| Geen categorie | No Comments
Krijg € 50.000 voor jouw idee om Zorgvliet te verbeteren ! Jij weet zelf als bewoner wat er nodig is voor jouw wijk! Daarom stelt de gemeente begin 2021 een…

Bouwen in de buurt

| Projecten van de gemeente in Zorgvliet | No Comments
Bericht van de gemeente met informatie en tips over bouwactiviteiten in de buurt. www.denhaag.nl/bouwenindebuurt

Jaarverslagen 2019 en 2018

| Bestuur & Financiën Wijkoverleg Zorgvliet | No Comments
Onder de links vindt u de jaarverslagen van Zorgvliet over 2018 en 2019. Nieuwjaarspresentatie Zorgvliet 2020 Nieuwjaarspresentatie Zorgvliet 2019

Raadsbesluit voor aanpak Pr. Kennedylaan- Stadhoudersln.

| berichten van beheerder zorgvliet.net | No Comments
De gemeenteraad heeft gestemd voor het voorstel van het college inzake Vaststelling voorontwerp President Kennedylaan (Noordwestelijke Hoofdroute deel 3) (RIS305872).  Voor de knelpunten op de Noordwestelijke Hoofdroute worden in eerste…