Zorgvliet.net

Weten wat er speelt in je wijk

 
Stichting Wijkoverleg Zorgvliet

Belangenbehartiging door en voor de bewoners van Zorgvliet

 Rijksbeschermd Stadsgezicht Zorgvliet

Welkom bij Zorgvliet.net de website en community van Stichting Wijkoverleg Zorgvliet. Met het laatste nieuws over onderwerpen die de leefbaarheid en het unieke karakter van onze wijk beïnvloeden. Voor wie wil weten wat er speelt in de wijk. En voor alle Zorgvlieters die zelf een steentje bijdragen aan het behoud van ons dierbare, maar fragiele Zorgvliet.

De Wijkagenda

BUURTCONTACT 2018: U bent van harte welkom. De bijeenkomsten voor de tweede helft van 2018 vinden plaats op:

 • 12 november van 10.30 uur – 12.00 uur in het restaurant van het The Hague Marriott Hotel.
 • Op 19 december is er een kerstlunch in het restaurant van het Marriott Hotel, tijd 12.00 uur – 14.00 uur.
 • In de wintermaanden zal er bij voldoende aanmelding 1x per maand een voordelig 3-gangen diner voor Buurtcontact worden georganiseerd van 17.30 uur – 19.30 uur.
 • Zie ook  www.buurtcontactdenhaagzorgvliet.nl

OVERIGE ACTIVITEITEN 2018

 • 16 november – Jazz @ The Club Dena Derose
 • 16 november – Foodtruckfestival georganiseerd door Gymnasium Sorghvliet
 • 20 november – Bijeenkomst actualiseren Gebiedsvisie Internationale Zone in het Marriott

Waar houden we ons mee bezig?

Het Wijkoverleg houdt zich bezig met veel dossiers, waaronder:

 1. Invoering betaald parkeren
 2. Verbreding tramspoor Scheveningseweg
 3. Minimaliseren van overlast a.g.v. bouwen en verbouwen
 4. Uitbreiding Annie M.G. Schmidtschool
 5. Uitbreidingsplannen Madurodam
 6. Slim inrichten van verkeersstromen
 7. Gebiedsvisie Internationale Zone
 8. spreekbuis voor culturele activiteiten zoals Jazz @ The Club
 9. Veiligheid, terrorismebestrijding en beveiliging in onze ambassadebuurt

Kijk ook eens onder het tabblad Sitemap, daar vindt u een mooi overzicht van alle onderwerpen.

Politieberichten

Anje Veentjer op Zorgvliet.net

Anje Veentjer is onze wijkagente. Zij is het eerste aanspreekpunt voor de bewoners in de wijk.  Zij is gestationeerd op politiebureau Nieuwe Parklaan 250, 2587 BZ  Den Haag/Scheveningen. Anje Veentjer is bereikbaar via het algemene nummer van Politie Haaglanden: 0900-8844 (lokaal tarief). Per mail is zij bereikbaar via wijkagent@duinoord-denhaag.nl.

Buurtcontact Zorgvliet

Een aantal buurtbewoners heeft aangegeven behoefte te hebben aan meer contactmomenten dan één keer per jaar bij de Nieuwjaarsborrel. Hieruit is het particuliere initiatief Buurtcontact Zorgvliet ontstaan. Wijkoverleg Zorgvliet is erg blij met dit initiatief en ondersteunt het Buurtcontact volledig. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats.

Vrienden van Park Sorghvliet

Vrienden van Park Sorghvliet is in 2014 opgericht om het behoud van dit voor Den Haag zo bijzondere park te versterken. Lees meer over de vrienden op  http://www.vriendenvanparksorghvliet.nl

Lees meer over dit unieke park midden in de stad.