Zorgvliet.net

Weten wat er speelt in je wijk

 
Stichting Wijkoverleg Zorgvliet

Belangenbehartiging door en voor de bewoners van Zorgvliet

 Rijksbeschermd Stadsgezicht Zorgvliet

Welkom bij Zorgvliet.net de website en community van Stichting Wijkoverleg Zorgvliet. Met het laatste nieuws over onderwerpen die de leefbaarheid en het unieke karakter van onze wijk beïnvloeden. Voor wie wil weten wat er speelt in de wijk. En voor alle Zorgvlieters die zelf een steentje bijdragen aan het behoud van ons dierbare, maar fragiele Zorgvliet.

Online-consultatie Gebiedsvisie Internationale Zone sluit op 11 maart

By | Geen categorie | No Comments

Om de groei van de Internationale Zone in goede banen te leiden, stelt de gemeente een nieuwe Gebiedsvisie Internationale Zone op. Het is een belangrijk beleidsstuk, dat houvast en richting moet geven aan de toekomstige ontwikkeling van het gebied. De bewoners van Zorgvliet kunnen hun voorkeuren aangeven via een door de gemeente georganiseerde online-consultatie die tot 19 maart duurt.

Read More

De Wijkagenda

19 maart 2019: Sluiting Online-consultatie Gebiedsvisie Internationale Zone

Buurtcontact koffiebijeenkomsten van 10.30 uur – 12.00 uur in het restaurant van het Marriott Hotel. LET OP! De data van de koffiebijeenkomsten voor het eerste half jaar van 2019 zijn gewijzigd naar de volgende dinsdagen: 12 februari, 12 maart, 9 april, 14 mei, 11 juni. Buurtbewoners die aanwezig willen zijn bij deze koffieochtenden zijn welkom zonder aanmelden vooraf.  De kosten voor de ochtendbijeenkomsten zijn € 5, inclusief een grote kop koffie of thee.

De winterdiners 2019 vinden plaats in het restaurant van het Marriott Hotel van 17.30 – 19.00 uur op: bij voldoende belangstelling op 27/2 en 27/3. Aanmelden voor diners bij Daphne Nicolai per e-mail of mobiele telefoon : 06 23 09 31 89 noodzakelijk.

30 september – 6 oktober (week 40): verwijdering zwerf- en weesfietsen uit de wijk.

Waar houden we ons mee bezig?

Het Wijkoverleg houdt zich bezig met veel dossiers, waaronder:

  1. Invoering betaald parkeren
  2. Verbreding tramspoor Scheveningseweg
  3. Minimaliseren van overlast a.g.v. bouwen en verbouwen
  4. Uitbreiding Annie M.G. Schmidtschool
  5. Uitbreidingsplannen Madurodam
  6. Slim inrichten van verkeersstromen
  7. Gebiedsvisie Internationale Zone
  8. spreekbuis voor culturele activiteiten zoals Jazz @ The Club
  9. Veiligheid, terrorismebestrijding en beveiliging in onze ambassadebuurt

Kijk ook eens onder het tabblad Sitemap, daar vindt u een mooi overzicht van alle onderwerpen.

Politieberichten

Anje Veentjer op Zorgvliet.net

Anje Veentjer is onze wijkagente. Zij is het eerste aanspreekpunt voor de bewoners in de wijk.  Zij is gestationeerd op politiebureau Nieuwe Parklaan 250, 2587 BZ  Den Haag/Scheveningen. Anje Veentjer is bereikbaar via het algemene nummer van Politie Haaglanden: 0900-8844 (lokaal tarief). Per mail is zij bereikbaar via wijkagent@duinoord-denhaag.nl.

Buurtcontact Zorgvliet

Een aantal buurtbewoners heeft aangegeven behoefte te hebben aan meer contactmomenten dan één keer per jaar bij de Nieuwjaarsborrel. Hieruit is het particuliere initiatief Buurtcontact Zorgvliet ontstaan. Wijkoverleg Zorgvliet is erg blij met dit initiatief en ondersteunt het Buurtcontact volledig. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats.

Vrienden van Park Sorghvliet

Vrienden van Park Sorghvliet is in 2014 opgericht om het behoud van dit voor Den Haag zo bijzondere park te versterken. Lees meer over de vrienden op  http://www.vriendenvanparksorghvliet.nl

Lees meer over dit unieke park midden in de stad.