Nieuwbouw(plannen) Annie M.G. Schmidtschool

Annie M.G. Schmidtschool

Beste buren, Het is enige tijd  stil geweest rondom het project Nieuwbouw AMG Schmidtschool. Zoals in mijn mail van 23 februari is aangegeven wordt er in samenwerking met de Gemeente Den Haag een onderzoek uitgevoerd waarbij een scenario van renovatie met uitbreiding versus complete nieuwbouw wordt onderzocht. Een dergelijk onderzoek is aanbestedingsplichtig dus er moeten …

Annie M.G. Schmidtschool Lees meer »

Wijkschouw i.v.m. nieuwbouwplannen Annie M.G. Schmidtschool

Het bestuur heeft de Haagse gemeenteraadsfracties uitgenodigd voor een bezoek aan de omgeving van de Annie MG Schmidtschool aan de Jacob de Graefflaan in Zorgvliet. Dit naar aanleiding van de nieuwbouwplannen van de school en het concept bestemmingsplan Zorgvliet World Forum. Het bezoek vindt plaats op dinsdag 15 december van 14.30 tot 16 uur, tezamen …

Wijkschouw i.v.m. nieuwbouwplannen Annie M.G. Schmidtschool Lees meer »

Architectenbureau’s geslecteerd

De aanbesteding van de architectenselectie is achter de rug. Het resultaat is dat vijf bureaus  geselecteerd zijn om op een presentatie te houden ten aanzien van o.a. hun visie op deze opdracht en hun werkwijze. Deze bureaus zijn: Ector Hoogstad Architecten B.V. LIAG architecten en Bouwadviseurs TenW architecten R4a architecten en ingenieurs Spring Architecten B.V. …

Architectenbureau’s geslecteerd Lees meer »