Jaarverslag 2017 Zorgvliet

FINANCIEEL VERSLAG 2017

STICHTING WIJKOVERLEG ZORGVLIET

Bijgesloten treft u het financieel verslag over 2017 en het voorstel voor het budget 2018 aan. Aangezien de jaarrekening 2017 voor het einde van het boekjaar is afgesloten zal de definitieve jaarrekening nog een kleine wijziging kunnen ondergaan. Dit heeft echter geen gevolgen voor het getrouwe financiële plaatje.

Na de financieel zware jaren door de juridische acties rondom de komst van Eurojust zijn de financiën nu weer op orde. De inkomsten stegen dankzij een grotere participatie van de bewoners. Dat kwam enerzijds door actief beleid van het bestuur en anderzijds door de toename van het aantal bewoners in de wijk.

De kosten namen ook iets toe door een beroepsprocedure bij de Raad van State. De lening is nu in het geheel afgelost en de Stichting is schuldenvrij. Een voorziening van € 100 is getroffen voor de uitgaven tot het einde van het jaar. Hierin vallen de kosten voor het drukken van de eindejaarsbrief.

Wij verzoeken u het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Budget 2018. De inkomsten voor 2018 zijn op een iets lager niveau dan 2017 gepland aangezien een lichte terugval in contributies te verwachten is. Het bestuur houdt rekening met hogere juridische- en advieskosten voor aan aantal bouwdossiers in de wijk en voor dossiers als het bestemmingsplan en betaald parkeren. Daardoor liggen de kosten ook in 2018 op een hoger dan gebruikelijk niveau. De financiële gezondheid van de Stichting blijft gelukkig onveranderd goed.

Wij verzoeken u het budget 2018 goed te keuren.

Den Haag, 28 november 2017.

Namens het Bestuur

L.A.B.M.Driebeek, Penningmeester

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.