Financieel verslag 2020 Stichting Wijkoverleg Zorgvliet

financieel verslag

Bijgesloten treft u het financieel verslag over 2020 en het voorstel voor het budget voor 2021 aan.

Financieel verslag 2020.

De financiële positie van onze stichting is dit jaar licht verbeterd.

Door de corona epidemie heeft het bestuur in de zomer geen voortgangsverslag rondgestuurd, waardoor het bestuur onze wijkbewoners niet voldoende heeft kunnen herinneren aan het betalen van hun contributie. Als gevolg daarvan zijn de inkomsten achtergebleven, zowel ten opzichte van het vorige jaar als ook ten opzichte van het budget. De vve’s hebben fors minder bijgedragen omdat een aantal niet hebben betaald dit jaar, waardoor die bijdrage met ruim de helft is afgenomen. Het bestuur doet een dringend beroep op eenieder om het Wijkoverleg Zorgvliet met uw bijdrage te steunen. De kosten namen € 160 toe ten opzichte van het voorgaande jaar en het budget, veroorzaakt door website kosten. De drukkosten bleven onder die van 2019 en onder de begroting. Ook had het bestuur een speciale bijeenkomst gepland voor de wijk afgelopen zomer, maar deze is helaas door corona niet doorgegaan, maar we proberen het opnieuw in 2021. Als gevolg is er een klein positief netto resultaat, lager dan in 2019 en dan gepland. De kaspositie met ongeveer € 500 gestegen. Budget 2021. De inkomsten voor 2021 zijn iets lager gepland dan in 2020 en is daardoor nog niet terug op het gewenste niveau. Het bestuur zal er bij de vve’s aandringen hun contributie niet te vergeten. De kosten zijn iets verder verhoogd, met name de druk -en website kosten en een speciale post van € 650 overige kosten voor een speciale bijeenkomst komende zomer. Het bestuur verwacht dat het uiteindelijke netto resultaat nul zal zijn. De financiële gezondheid van de Stichting blijft daardoor onveranderd goed.

Den Haag, 06 januari 2021

Namens het Bestuur, L.A.B.M. Driebeek Penningmeester

 

 

 

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING WIJKOVERLEG ZORGVLIET    
  Jaar 2020 Definitief           
             
  Jaar  2019  2020    Budget 2020   
             
  Inkomsten           
  Contributie bewoners  1.045,00  980,00    1.000,00   
  Contributie VvE’s  1.025,00  442,00    1.000,00   
  Overige inkomsten  275,00  30,00    0,00   
             
  Totaal inkomsten  2.345,00  1.452,00    2.000,00   
             
  Uitgaven           
  Drukkosten  497,12  354,45    500,00   
  Bankkosten  158,12  141,60    200,00   
  Overige kosten  107,26  426,34    300,00   
             
  Totaal uitgaven  762,50  922,39    1.000,00   
             
  Netto Inkomsten/Uitgaven  1.582,50  529,61    1.000,00   
             
             

 

  BUDGET STICHTING WIJKOVERLEG ZORGVLIET        
  Jaar 2020         
           
  Jaar  2020    Budget 2021   
           
  Inkomsten         
  Contributie bewoners  980,00    800,00   
  Contributie VvE’s  442,00    500,00   
  Overige inkomsten  30,00    0,00   
           
  Totaal inkomsten  1.452,00    1.300,00   
           
  Uitgaven         
  Drukkosten  354,45    500,00   
  Bankkosten  141,60    150,00   
  Overige kosten  426,34    650,00   
           
  Totaal uitgaven  922,39    1.300,00   
           
  Netto Inkomsten/Uitgaven  529,61    0,00   
           

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.