Downloads

Hieronder vindt u belangrijke downloads, documenten en besluiten  die bepalend zijn voor het uiterlijk en de leefbaarheid van Zorgvliet. Taaie kost, maar wel handig dat ze hier allemaal bij elkaar staan. U kunt ze hieronder downloaden.

 1. Rijksbeschermd Stadsgezicht Zorgvliet – besluit
 2. Rijksbeschermd Stadsgezicht Zorgvliet – begrenzing
 3. Rijksbeschermd Stadsgezicht Zorgvliet – toelichting
 4. Bestemmingsplan Zorgvliet e.o. 2004
 5. Gebiedsvisie Internationale Zone
 6. Inspraak- en participatieverordening gemeente Den Haag 2012
 7. Groen kleurt de stad – beleidsplan voor Haags groen 2005-2015
 8. Boswet
 9. Structuurvisie Den Haag 2020
 10. Agenda voor de Haagse Verdichting
 11. Behoudenswaardige bomen
 12. Ontwikkelingsvisie Stedelijke Ecologische Verbindingszones
 13. Bestemmingsplan Zorgvliet (Eurojust)
 14. Kwaliteitsbeoordeling Populieren Den Haag
 15. Bomenbeleid Gemeente Den Haag
 16. Zienswijze concept-bestemmingsplan Zorgvliet & World Forum
 17. Raadsvoorstel van college inzake vaststelling bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum
 18. Jaarverslag 2015
 19. Ter inzage gelegd ontwerp-bestemmingsplan Zorgvliet & World Forum
 20. Beroepsschrift Raad van State inzake Bestemmingsplan Zorgvliet & World Forum
 21. Omgevingsvergunning R.J. Schimmelpennincklaan 3 (voorheen Raad van Cultuur)
 22. Beroep bestemmingsplan Zorgvliet en Worldforum-verweerschrift-gemeente-300117
 23. Jaarverslag 2017 – Stichting Wijkoverleg Zorgvliet
 24. stukken120118
 • de lijst is nog niet af