Categorieën
Eurojust & Zorgvliet

Rechter bevestigt handhaving werktijden bouw Eurojust

eurojustDe gemeente had toegezegd dat bij de nieuwbouw voor Eurojust hinder voor omwonenden zoveel mogelijk beperkt zou worden. Toch kwamen er klachten doordat de aannemer eerder begon en langer doorwerkte dan de vastgelegde werktijden. Werktijden van 7.00 tot 19.00 uur (met een ontheffing tot 22.00 uur in januari en februari voor speciale werkzaamheden bij de aanleg van diepwanden).

Enkele bewoners hebben dan ook bij de gemeente aangedrongen op handhaving van de werktijden. Na constatering van enkele overtredingen heeft de gemeente een handhavingsbesluit (last onder dwangsom) uitgevaardigd. Dat besluit werd door de aannemer voor de rechter aangevochten omdat het geen rekening hield met eventuele calamiteiten. Gevraagd werd om een schorsing van het besluit.

Het wijkbestuur wil conflicten zoveel mogelijk in goed overleg tot een oplossing brengen. In dit geval is besloten om de rechtszitting bij te wonen om te benadrukken dat de toch al ruime werktijden niet overschreden moeten worden. Het bestuur is dan ook verheugd dat de rechter bij de afweging van de verschillende belangen het verzoek van de aannemer heeft afgewezen.

Door de toezichthouder van de gemeente werd wel aangegeven dat er nieuwe ontheffingen voor de werktijden verleend zullen worden. Deze zijn noodzakelijk voor het aanleggen van de betonvloeren van de parkeergarage die in één keer gestort moeten worden.

Jhanna Houweling & Dick Schoorel

Categorieën
Eurojust & Zorgvliet Overlast in Zorgvliet

Omgevingsmanagement Eurojust faalt

De ongelijke strijd tegen de nieuwbouw van Eurojust is ‘glansrijk’ verloren door omwonenden van de huidige bouwput. Zowel juridisch als politiek bleek er uiteindelijk weinig te doen aan de komst van een fors, hoog en zwaar beveiligd gebouw in een prachtige groene wijk die Zorgvliet heet.

http://issuu.com/delta9/docs/1103_hkm_hwn_totaal/1

Categorieën
Eurojust & Zorgvliet Overlast in Zorgvliet

Parkeeroverlast rond bouwput Eurojust

jhanHet Wijkoverleg heeft onlangs gesproken met vertegenwoordigers van de gemeente Den Haag en projectuitvoerder Heijmans over de overlast rond de bouw van Eurojust. Omwonenden klagen sinds de start van de bouw over de parkeer/verkeersoverlast, het te lang doorwerken en het te vroeg beginnen. Verder zijn de bewoners ook boos het onverwachte opduiken van een oude rioolbuis en de angst voor indertijd door wie dan ook in de haast der zaken achtergelaten groot, klein of andersoortig oorlogsmateriaal,  waardoor een spontane explosie zomaar zou kunnen leiden tot het springen der ramen op en rond het Hof dan wel andersoortige drama’s waar een ieder zich een voorstelling van kan maken. Er is gesproken met:

  • Tjeerd van der Staat (uitvoerder)
  • Frans Rombouts (projectdirecteur)
  • Marjolein van Schaik (omgevingsmanager)
  • Ed Smit (wegbeheerder)
  • Serge Tool (projectleider grondzaken van de Gemeente Den Haag)

We behandelen het besprokene in vogelvluchtige volgorde.

Parkeeroverlast
Werknemers van Heijmans parkeren met hun privéauto zelden of niet meer in de parkeerhavens rond het bouwterrein. Heijmans gebruikt 15 parkeerplaatsen in de parkeergarage van de Zweedse Ambassade, 20 in de parkeergarage van het World Forum en de rest staat op het bouwterrein zelf. Bezoekers van het bouwterrein, ja die proberen een parkeerplaats te kapen maar die zijn veelal vol.
De grootste last is afkomstig van werknemers van het Octrooibureau. Het goede nieuws is: het Octrooibureau is per 1 mei vertrokken. De Gemeente is – vaag – voornemens dit pand te verhuren maar ik ga er gemakshalve vanuit dat er niemand dit pand onder deze onpraktische omstandigheden wil huren. Heijmans zal in ieder geval haar intrek nemen op de begane grond. Het parkeerterrein zal voor verkeer Eurojust betreffende worden gebruikt.

Het bestuur heeft een uitvoerig gesprek gehad met de heren Smit en Tool. We hebben hen weer voorgelegd hoe verstandig het zou zijn van de Gemeente om in het Eurojust gebied (Jan Willem Frisohof-Verlengde Tolweg en Adriaan Goekooplaan – Willem Lodewijklaan mag nu niet geparkeerd worden) een betaald parkeren regime in te voeren. Daarmee los je veel problemen op.
U begrijpt: de heren zijn vol begrip maar kunnen in dezen allesbehalve ijzer met handen breken.
A.s. maandag 2 februari neemt het bestuur voor het eerst deel aan de u bekende Klankgroep. Wij zullen dit punt op de agenda proberen te krijgen. Zo dit niet lukt,  zullen wij met iemand aan tafel proberen te komen die meer beslissingsbevoegdheid heeft.
Wordt vervolgd …..

Verkeersoverlast
Ja, dat wisten we dat dat een probleem ging worden. Dat probleem wordt zo goed en zo kwaad als mogelijk is door Heijmans aangepakt. Maar u begrijpt …. dit is een mega lastig logistiek probleem.
Diegenen die bij de bouw betrokken zijn worden geïnstrueerd in eerste instantie rekening met ons te houden. Maar ja … in tweede instantie lukt dat dus niet altijd.

chaos

Gevaarlijke situatie
De door het plaatsen van het elektriciteitshuisje op de hoek tegenover het Hert gevaarlijke situatie is grotendeels opgelost.
Heijmans heeft er een zgn. verkeersspiegel geplaatst waardoor er aanzienlijk meer overzicht is.
De wegbeheerder Ed Smit heeft op die hoek een gele streep laten plaatsen waardoor er niet meer geparkeerd mag worden.
Uiteindelijk verdwijnt dit huisje als de bouw klaar is.

Te lang doorwerken/te vroeg beginnen
Momenteel is Heijmans doende met het plaatsen van de zgn. diepwanden (28 m diep). Een plaatsing van een dergelijke wand moet in één dag gebeuren. Die route dient een bepaald procedé te volgen (de juiste vakterm is anders maar die ben ik vergeten). Heijmans geeft toe dat dat is onderschat. Dat is de reden waarom er op dit moment eerder begonnen wordt en langer doorgewerkt. Simpel omdat die dagproductie anders niet wordt gehaald. Dit is eind februari klaar.
De bewoner die hier het meest last van heeft is de heer Lars Tummers. Er is met hem contact opgenomen voor het maken van een afspraak op korte termijn. Alle partijen zijn zeker bereid goed naar alle bezwaren te luisteren en te doen wat mogelijk is deze op te lossen dan wel te verzachten.
Maar u begrijpt, dit mega project zal overlast blijven genereren.
Niet fijn. Wel de realiteit.

Het onverwachte opduiken van een oude rioolbuis en de angst voor etc.
Voordat Heijmans deze ‘klus’ heeft aangenomen is er een zgn. vrijgave contract getekend. Dat houdt in dat de gemeente verantwoordelijk was voor het ‘rooien’ (lees: opruimen) van allerlei zooi in de grond van het bouwterrein die de bouw zou kunnen stagneren. Er waren wat kabels over het heufd gezien en dus ook dat oude riool. Kabels opruimen is geen probleem maar die oude rioolbuis koste effe….

Angst voor mogelijk gevaarlijk oorlogsmateriaal of iets in die trant hoeft niemand te hebben: dat is er niet. Dat is – evenals mogelijke archeologische kostbaarheden – niet aangetroffen tijdens de ‘screening’. Kunt u weerleggen: oh ja, en dat oude riool dan… Ja, daar heeft u gelijk in. Slordig. Maar ik heb mij laten vertellen dat zo’n vrijgave contract geen flauwekul is en Heijmans – aldus Tjeerd – zou nooit een dergelijk contract hebben getekend als er ook maar enig risico aan was verbonden (zij hebben vaker met dit bijltje gehakt).

Tenslotte
Velen van u zijn boos, getergd, gefrustreerd m.b.t. de bouw van Eurojust. Er is ons een verandering opgedrongen waar wij niet blij mee zijn.
Ik roep niet op tot berusting, maar tot wijsheid in alle acties die ondernomen worden.
Laten we onze acties laten bestaan uit beter communiceren. En laten wij daarin in ieder geval het goede voorbeeld geven.

Wordt vervolgd ….

Jhanna Houweling

 

 

 

Categorieën
Eurojust & Zorgvliet Overlast in Zorgvliet

Kafka is here!

De ongelijke strijd tegen de nieuwbouw van Eurojust is “glansrijk” verloren door de omwonenden. Zowel juridisch als politiek bleek er uiteindelijk weinig te doen aan de komst van een fors, hoog en zwaar beveiligd gebouw in een prachtige groene wijk die Zorgvliet heet. Hoewel er ook achteraf vraagtekens kunnen worden gezet bij het vonnis van de Raad van State, de onnavolgbare wijze waarop de coalitie uit de gemeenteraad dit project heeft doorgedrukt en het volstrekte gebrek aan onderlinge transparantie en vertrouwen is er nu een nieuwe fase ontstaan. De nieuwbouw is gestart, alle bomen zijn gerooid – ondanks de belofte van verantwoordelijk wethouder De Jong om het aanwezige groen op het bouwterrein zoveel mogelijk te sparen -, de verwachte parkeer- en bouwverkeersproblemen zijn nu al manifest – omdat de gemeente opnieuw opzichtig heeft nagelaten tijdig maatregelen te nemen – en een forse betonfabriek is geplaatst.

Volgens het ontwerp komt er een cortenstalen wand van drie meter hoog om een deel van het terrein voor de beveiliging tegen bomauto’s en ander terroristisch gevaar. Die beveiliging is overigens niet voor de omwonenden die daar op enkele meters afstand tegenaan zullen moeten kijken, maar voor de medewerkers en bezoekers van Eurojust. Opnieuw worden hiermee beweringen van het gemeentebestuur over transparante afscheidingen en semipublieke groene ruimte gelogenstraft. Maar om toch nog een handreiking aan de omwonenden te doen heeft een landschapsarchitect na enige studie aangegeven dat klimop de stalen muur een groen uiterlijk zal geven. Een staaltje window dressing van grote klasse dat weer eens de minachting van “de overheid” voor kritische burgers demonstreert.

Robbert Coops, oud-voorzitter stichting wijkoverleg Zorgvliet (zie: www.zorgvlietdenhaag.nl)

Categorieën
Eurojust & Zorgvliet Overlast in Zorgvliet

Vertraging bouw Eurojust zorgt voor extra overlast

De Telegraaf | 14 januari 2015

De nieuwbouw van Eurojust loopt nu al zo veel vertraging op, dat bouwvakkers tot tien uur ‘s avonds door moeten werken. En dat mag van de gemeente: anders lopen we nog meer vertraging op….Voor de door geluidsoverlast en parkeerproblemen getergde omwonenden, is de maat nu echt vol.

 

Overlast Eurojust Telegraaf 14-01-2015

Categorieën
Eurojust & Zorgvliet Overlast in Zorgvliet

Eurojust

Een steen des aanstoots voor de wijk is de bouw van het grote nieuwe kantoor voor Eurojust. Het vorige wijkbestuur heeft zich, helaas vergeefs, hevig verzet tegen de komst van dit enorme bouwproject op een plek waar het niet inpast. Dat de locatie helemaal niet geschikt is, is inmiddels wel gebleken. De architect heeft zijn toevlucht moeten nemen tot het aanbrengen van een stalen damwand om nog te kunnen voldoen aan de veiligheidseisen.

eurojust-2

Er is immers niet genoeg ruimte voor het aanhouden van de 30 meter stand of zone. Het tekort aan ruimte komt ook naar voren bij de planning van de route voor het bouwverkeer. Dat kan niet eenvoudig aan- en afrijden vanaf de Johan de Witlaan, maar moet door de wijk heen.

Daarbij is het natuurlijk diep droevig dat de gemeente nu wel toegeeft in haar visie op de internationale zone dat bij voorkeur gebruik gemaakt moet worden van bestaande kantoorgebouwen gelet op de grote leegstand. Eurojust had waarschijnlijk prima gehuisvest kunnen worden in het kantoor van Verkeer en Waterstaat aan de Plesmanweg. Maar de nieuwbouw is nu niet meer terug te draaien. Het enige dat bereikt is, is dat de gemeente tijdens de laatste bezwaarprocedure excuses heeft aangeboden voor de slechte communicatie met het wijkbestuur.

eurojust

De hoop is nu dat die communicatie in elk geval beter gaat in de toekomst. Dat zal nodig zijn om overlast tijdens de bouw zoveel mogelijk te beperken. Verwacht mag immers worden dat er nog heel wat verkeers- en parkeerproblemen gaan ontstaan. De toegangsroute door de Verlengde Tolweg is heel smal.

Positief punt is dat de aannemer Heijmans een brief aan de bewoners heeft gestuurd met duidelijke vermelding van de personen waarmee contact kan worden opgenomen. Bij problemen of vragen kunt u op werkdagen bellen met omgevingsmanager Marjolein van Schaik via het algemene nummer 073-5435111. Ook is er op 2 oktober een eerste informatiebijeenkomst gehouden in Worldhotel Bel Air.

Het Wijkbestuur zet zich in om goed contact te houden met aannemer en gemeente.

Dick Schoorel

telegraag_ergernis-over-eurojust_27-11-2014