Zienswijze Concept Visie Internationale Zone 2019, Cluster Worldforum

Het bestuur van Wijkoverleg Zorgvliet heeft in Juni een zienswijze ingediend op de Concept Visie Internationale Zone 2019, Cluster Worldforum.

Groen en biodiversiteit

U stelt terecht in uw notitie: ‘We tasten het kostbare groen in de stad niet aan. Dus de groei naar werkruimte moet worden gevonden in transformatie en verdichten.’ Desondanks hebben bewoners en expats de afgelopen jaren moeten constateren dat het groen en de biodiversiteit in de IZ ernstig onder druk staat. Wellicht is de wil er wel bij de gemeente het groen en biodiversiteit in stand te houden dan wel te versterken, in de praktijk blijkt dat er boom voor boom, bosje voor bosje, groenstrook voor groenstrook, plein voor plein groen verdwijnt voor stenen. Meest saillante voorbeelden zijn de uitbreiding van Madurodam die 7000m2 groen kost, het plein van de Jan Willem Frisolaan waar plm 200m2, grasveld, bosjes en bomen hebben moeten wijken voor Eurojust en de verstening van het plein voor Madurodam, rond het Omniversum en plannen van verdere verstening rond de Toren van Oud. Hier moet een einde aan komen.

Het is na de kap van honderden bomen (populieren, iepen, kastanjes, etc.) al waren die deels aangetast door ziekte/ouderdom, van belang dat de gemeente nu serieus werk maakt van betere ecologische verbindingen en zal er beduidend meer geïnvesteerd moeten worden in zowel de verbetering van de biodiversiteit in de IZ als de ontstening van vele gebieden. Park Sorghvliet dient absoluut geen extra ingangen te krijgen. Dit zou desastreus zijn voor de ecologische- en natuurwaarden. De ecologische hoofdstructuur en biodiversiteit dienen aldaar maar ook elders in de wijk en hele IZ te worden behouden, de groene long van de stad Den Haag.

Mobiliteit

Al meer dan 20 jaar staat verbetering van het OV en vermindering van overlast van autoverkeer op in en rond het World forum cluster op de agenda. Feitelijk is daar tot op heden weinig tot niets van terecht gekomen. Intussen is er in en rond het cluster Worldforum meer dan 300.000m2 nieuwbouw (incl. Norfolk terrein) gerealiseerd zonder enige wezenlijke OV verbetering en is de overlast (lawaai, uitlaatgassen en fijnstof) op de toevoerwegen en de voornaamste verkeersader, de Noordwestelijke hoofdroute hand over hand toegenomen. Deze zorgelijke situatie zal verder verergeren met de verdergaande bouwactiviteiten zoals verwacht in deze visie alsmede door verkeersverlegging (werkgroep Kwaliteitsverbetering Centrum Noord). Ondanks allerlei plannen komt de gemeente niet tot actie.Herinrichting Eisenhowerlaan en NWHR3. U heeft zowel in de Nota van Uitgangspunten in 2009 (‘herprofilering nodig’) als in de Visie van 2014 (‘specifiek aandachtspunt’) aangegeven dat de Eisenhowerlaan vanwege verkeersveiligheid vooral voor fietsers aangepakt zou moeten worden. Zorgvliet en Statenkwartier hebben voor een deel hierover (zebra’s bij oversteek Mauritslaan) in 2017 toezeggingen gekregen, tot op heden is er niets gebeurd, behalve een aantal ernstige fietsongelukken. Ook NWHR3 heeft tot op heden geen invulling gekregen. De gemeente beleidt met de mond de noodzaak van investeringen in infrastructuur maar komt niet tot daden.

Bouwontwikkelingen

Wij onderschrijven geheel de genoemde beleidskaders voor bouwontwikkelingen, echter zien wij dat de gemeente te bescheiden ambities laat zien voor klimaatadaptatie. Wij zien graag meer ambities voor nul op de meter bouw, vooral voor kantoren. Overigens juichen we het merendeel van de overige plannen met het oog op de energie transitie zeer toe, zoals u weet zijn er al tal van wijkinitiatieven zoals zonnepanelencoöperaties, het gasloos maken van delen van wijken, etc. Als de gemeente het menens is op het gebied van klimaatadaptatie van de bebouwde omgeving, dan zou zij dit soort bewonersinitiatieven ook actief ondersteunen en het niet alleen met het woord belijden.

Op het gebied van de genoemde beleidskaders voor landschap en buitenruimte juichen we vrijwel alle genoemde voornemens toe, echter constateren dat er in de praktijk nog maar weinig van is terecht gekomen. De gemeente dient veel ambitieuzer te zijn bijvoorbeeld op het gebied van hittestress en waterberging. Het versteende oppervlak is in de Internationale Zone substantieel toegenomen, er is vrijwel geen enkel groen dak gerealiseerd en vele pleinen zijn ontdaan van perken. Gelukkig zien we een (te) kleine kentering door het terugbrengen van perken elders in de stad (zoals via operatie steenbreek).

We maken ons ernstig zorgen over de toekomstige bouwplannen van het voormalig Octrooibureau en de leegstaande kantoorpanden op de Johan de Wittlaan tegenover het Worldforum, notariskantoor van Buren en het gebouw van het Joegoslavië –Tribunaal. En wij blijven stelling nemen tegen hoogbouw.

Uitbreiding Congresfaciliteiten

Uitbreiding van congresfaciliteiten van Den Haag zal wellicht van belang zijn. Echter vrijwel elk argument (kosten, bereikbaarheid, beperking overlast) zal wijzen naar realisatie boven/rond de stations. Immers bezoekers die waarschijnlijk voor meer dan 95% van buiten de stad komen, zouden zich niet eerst door de stad heen moeten worstelen. Het scheelt bezoekers naar schatting 10-15 minuten reistijd als de uitbreiding rond de stationsgebieden komt te liggen. Dat is substantieel voor de gemiddelde bezoeker die een uur reistijd heeft. Bovendien zullen er makkelijker en goedkoper parkeerplaatsen voorhanden zijn rond de stations en het vermindert de vervuiling en overlast van tienduizenden auto’s in de IZ.

Tot slot heeft u zelf in uw Nota van Uitgangspunten Internationale Zone uit 2008/2009 aangegeven dat uitbreiding niet perse in de IZ hoeft plaats te vinden. Wij horen graag alle overtuigende argumenten waarom uitbreiding op de bestaande locatie, midden in de stad met te weinig ruimte moet plaatsvinden. Er dienen keuzes gemaakt te worden, daar getuigt uw Visie niet van.

HUB Hubertusviaduct

‘Realiseren van een openbaar vervoer overstap knooppunt (HUB) bij het Hubertusviaduct naar diverse verkeersmobiliteiten.’ Als bedoeld wordt dat hier automobilisten kunnen overstappen naar OV dan is dat een volstrekt onzalig en onaanvaardbaar plan. Dat zou extra druk op de al aangetaste groen/biodiversiteit rond Madurodam/Scheveningse Bosjes betekenen. Dit kan veel beter aan de rand van de stad en/of rond de stations plaatsvinden.

Oproep

Uit bovenstaande blijkt dat de gemeente effectief blijkt in het maken van visies en het realiseren van bouwvolumes maar laat bewoners en expats vwb leefbaarheid en mobiliteit in de wind staan. Ons inziens dient de gemeente scherpere keuzes te maken voor het cluster Worldforum dan ze nu doet. Niet alle uitbreidingen (Europol, Eurojust, Worldforum, etc) kunnen worden gerealiseerd zonder op termijn vast te lopen dan wel de leefbaarheid geweld aan te doen. Kies voor kwaliteit en aantrekkingskracht van de omgeving van het Worldforum op expats en bewoners. Verliest ze dat, slacht ze het kip met de gouden eieren. En voeg daad bij woord bij investeringen in verbetering groen, infrastructuur en OV.

Bestuur Wijkoverleg Zorgvliet, Juni 2019

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.