Raad gaat debat over bestemmingsplan uit de weg

De Raad zou vandaag vergaderen over het concept-bestemmingsplan Zorgvliet & World Forum. Maar in plaats van een stevige behandeling heeft de Raad ervoor gekozen het bestemmingsplan op de berichtenlijst te zetten en de insprekers af te bellen.

De Raad heeft het concept-bestemmingsplan dus zonder te debatteren aangenomen, terwijl de Raad juist de plek is waar het inhoudelijk debat moet plaatsvinden. Tegenstanders van het nieuwe bestemmingsplan – waaronder het wijkoverleg –  vinden dat het plan inbreuk maakt op het Rijksbeschermde stadsgezicht Zorgvliet. Zo wordt het mogelijk om verharde tuinen en carports aan te leggen. Ook zijn we van mening dat de raadscommissie onvoldoende heeft gekeken naar de inhoud en teveel en éénzijdig naar de procedure. Het bestuur betreurt de gang van zaken en gaat onderzoeken of in beroep gaan een optie is. We zullen daarbij nauw samenwerken met Peter Drijver van SOS Den Haag.