Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie – Wijkoverleg Zorgvliet -18 januari om 5 uur – Marriott Hotel

Het bestuur van Wijkoverleg Zorgvliet heeft het genoegen u uit te nodigen voor de traditionele Nieuwjaarsreceptie welke gehouden zal worden op vrijdag achttien januari van 17:00 tot 19:00 uur in het Marriott Hotel.

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie praten wij u bij over ontwikkelingen in de wijk en onze activiteiten om de wijk mooi te houden. 

Het is een goede gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten en te leren kennen.

De bijeenkomst is niet alleen een gezellige borrel, maar ook een formele vergadering van het Wijkoverleg.

Aan de orde zullen komen:
– de bestuursactiviteiten in 2018
– goedkeuring van de jaarstukken 2018
– de benoeming van een nieuw bestuurslid: Marcoline van Marle

Vincent Pahlplatz, general manager van het The Hague Marriott Hotel, is wederom bereid als gastheer op te treden.

U betaalt geen entree en uw drankjes zijn gratis. Voorwaarde is wel dat u een bewoner van de wijk Zorgvliet bent.

 

Nieuwjaarsreceptie Wijkoverleg Zorgvliet

Vrijdag 18 Januari, 17:00-19:00 uur

The Hague Marriott Hotel, Johan de Wittlaan 30, Den Haag

 

RSVP
Dick Schoorel, secretaris Wijkoverleg Zorgvliet
secretariswijkoverleg@gmail.com 
onder vermelding van uw naam en adres