Financieel verslag 2021 stichting wijkoverleg Zorgvliet

Financieel verslag 2021 stichting wijkoverleg Zorgvliet

Bijgesloten treft u het financieel verslag over 2021 en het voorstel voor het budget voor 2022 aan.
Financieel verslag 2021.

De Covid periode is voor iedereen lastig geweest, maar gelukkig heeft het bestuur de financiële positie van onze stichting afgelopen jaar verder kunnen versterken dankzij de ruimhartige steun van veel bewoners en VvE’s. Door de corona pandemie kon het bestuur in het begin van het afgelopen jaar geen Nieuwjaarsborrel organiseren, zodat ook de goedkeuring van de jaarstukken over het daarvoor gelegen 2020 niet in levende lijve kon plaatsvinden. Het bestuur heeft die stukken wel op de website geplaatst ter kennisname.

In 2021 zijn de inkomsten sterker geweest dan gedacht, zowel door meer contribuanten aan de zijde van bewoners als van VvE’s, waarvoor onze hartelijke dank. Daarmee is het tekort aan inkomsten over 2020 ruim gecompenseerd. De bestaande spaarrekening is opgeheven en het saldo van € 10,87 is naar de rekening-courant overgeboekt.

De kosten waren hoger dan afgelopen jaren en iets hoger dan de begroting 2021, de flinke toename komt door hogere web gerelateerde kosten ter verbetering en beveiliging van de website. De drukkosten bedroegen in totaal € 391,75, waarvan € 140,30 in de voorzieningen zijn geplaatst, aangezien dat deel van de kosten pas in 2022 is betaald. De bankkosten namen helaas iets meer toe dan begroot. Zoals voorzien in de begroting is er een flinke stijging van de internetkosten, zoals verantwoord onder Overige kosten. Het bestuur heeft de website laten verbeteren en heeft een onderhoudscontract met een webhostingsbedrijf afgesloten. Die kosten bleken iets hoger dan begroot, maar alleszins binnen de perken.

Een totaaloverzicht van het budget vindt u hier.

Als gevolg van dit alles is er een flink beter kasoverschot dan in 2020 en dan gepland en is de kaspositie verder fors toegenomen. Een goede kaspositie dient om zo nodig juridische hulp in te kunnen roepen wanneer het bestuur bezwaar wil maken tegen ongewenste vergunningen.

Budget 2022
De inkomsten voor 2022 zijn iets voorzichtiger gepland dan in 2021, bijna terug op het oude niveau van 2019. De kosten zijn iets hoger dan in 2021, met iets hogere bank- en drukkosten en internetkosten. Het bestuur verwacht een bescheidener netto positief kasoverschot en een verdere stabiele kaspositie. De financiële gezondheid van de Stichting blijft daardoor onveranderd goed.

Den Haag, 25 januari 2022
Namens het Bestuur
L.A.B.M.Driebeek
Penningmeester

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.