Dekking terrorisme in Nederlandse verzekeringen

Enige tijd geleden heeft het wijkbestuur van Zorgvliet  overleg gevoerd met medewerkers van de gemeente en de politie. Daar is onder meer gesproken over terrorisme dekking in verzekeringen en het verzoek aan de gemeente hier enige informatie over te verschaffen voor op onze website.
Een artikel dat ooit is geplaatst in De Telegraaf  geeft een goed inzicht in hoe dit in ons land is ingericht.

Naar aanleiding van de aanslagen op het WTC van New York, hebben verzekeraars hun polisvoorwaarden gewijzigd. Vanaf 15 augustus 2003 is de terrorismeclausule ingevoerd. Dit betekent dat alle schade die het gevolg is van terrorisme tot een maximumbedrag van 1 miljard euro per kalenderjaar verzekerd is.

“Wanneer de schade het gevolg is van terrorisme zorgt de verzekeraar voor melding aan de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij Terrorismeschaden (NHT). Bij deze herverzekeringsmaatschappij zijn 200 verzekeraars in Nederland aangesloten en hebben zij het risico van terrorisme herverzekerd. De NHT verzamelt alle meldingen van terrorismeschade. De verzekeraars hebben bepaald dat:
– Terrorisme een aanslag of een reeks van aanslagen is die om politieke, religieuze of ideologische motieven wordt gepleegd.
– Onder een aanslag kan ook het verspreiden van virussen en schadelijke chemische stoffen worden verstaan.
Van belang is wel dat de schade niet op andere gronden van dekking is uitgesloten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een burgeroorlog, muiterij of een gewapend conflict.

Wat wordt er onder schade verstaan? Schade is niet alleen beschadiging van uw eigendommen, maar kan ook het overlijden van uw partner zijn, waardoor u recht krijgt op één of meerdere uitkeringen. Het totale schadebedrag dat per kalenderjaar in Nederland wordt uitgekeerd, bedraagt maximaal één miljard euro.”

“Dan is er de vraag: wanneer wordt uw schade uitgekeerd? Direct nadat is vastgesteld dat het om een terroristische daad gaat, wordt een begroting van de gemelde schade gemaakt. Op basis van deze begroting wordt een eerste uitkeringspercentage vastgesteld en uitgekeerd. Daarna wordt door de NHT iedere zes maanden een nieuwe begroting gemaakt om na twee jaar een definitief uitkeringspercentage vast te stellen. Heeft u op basis van een tussentijdse begroting of de slotbegroting recht op een hogere uitkering, dan ontvangt u direct een aanvulling. Blijkt achteraf dat er te veel is uitgekeerd dan hoeft u dit niet terug te betalen. De uitkeringen door de NHT worden gedaan aan uw eigen verzekeraar. U ontvangt dus geen uitkeringen van deze herverzekeringsmaatschappij rechtstreeks.”

Meer informatie is te vinden op de website van het NHT www.terrorismeverzekerd.nl Hier is ook een lijst te vinden van alle deelnemende verzekeraars, zodat u kunt nagaan of uw verzekeraar erbij is aangesloten.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.