Categorieën
Projecten van de gemeente in Zorgvliet

Bouwen in de buurt

Bericht van de gemeente met informatie en tips over bouwactiviteiten in de buurt.

www.denhaag.nl/bouwenindebuurt

Categorieën
Projecten van de gemeente in Zorgvliet

Vervanging gasleidingen Zorgvliet

In de komende maanden zullen op de Carnegielaan, Tobias Asserlaan, Tolweg en de Jacob Catslaan gasleidingen worden vervangen.  Nadere informatie volgt.

Meer informatie hierover is er op dit moment helaas nog niet.

Categorieën
Projecten van de gemeente in Zorgvliet Verkeersveiligheid Zorgvliet

30 km zone en verkeersdrempels in Zorgvliet

Naar aanleiding van de brief van de gemeente over de instelling van een 30 km zone in Zorgvliet en daaraan gekoppelde maatregelen (in totaal 13 sinus drempels) heeft het Wijkoverleg een gesprek gehad met betrokken ambtenaren. Inzet van dat het Wijkoverleg is dat wij het aantal drempels te hoog vinden.

De gemeente legde uit dat Zorgvliet een van de laatste wijken is waar deze maatregelen worden uitgevoerd en dat de plaatsing van drempels obv objectieve criteria gebeurt, namelijk om de 75 meter. Dit om onvermijdelijke discussies over de positie van drempels te pareren. De invoering van de 30 km zone inclusief drempels is overigens wettelijk vastgesteld (en is geen onderwerp van inspraak in de wijk).

Wij hebben betoogd dat gegeven het bochtige traject in de wijk men met minder drempels toe zou kunnen, wat de Gemeente ook geld zou besparen. Naast het bezwaar dat er teveel drempels zijn, is bezorgdheid dat drempels ook gevaarlijk kunnen zijn voor (kleine fietsende) kinderen. De Gemeente stelde dat er van gevaar voor kinderen niet is gebleken uit de tientallen buurten waar deze drempels al zijn ingevoerd. De vraag is overigens wat gevaarlijker is; drempels of auto’s die ongehinderd 50 km of harder kunnen rijden in het bochtige traject op de Alexander Gogelweg.

Uitkomst van het gesprek was dat:

 1. de gemeente e.e.a. nog eens bestudeert en eventueel aanpassingen aanbrengt en dit doorgeeft
  de gemeente het trillingsonderzoek voor direct betrokken bewoners ter beschikking stelt
 2. de drempels rond de Annie M.G Schmidtschool op het Stadhoudersplantsoen mogelijk aangehouden worden tot na de komende bespreking met De Haagse Scholen. DHS heeft een extern bureau in de hand genomen om een verkeersrapport te maken voor de situatie rond de school, na overleg met betrokken bewoners.
 3. alle bewoners worden op de hoogte gesteld van alle reacties/bezwaren die binnengekomen zijn
 4. een nadere aanpassing met ons besproken zal worden, hopelijk nog voor het zomerreces (7 juli)

Planning is overigens dat het werk nog voor eind 2017 uitgevoerd gaat worden.

Categorieën
Projecten van de gemeente in Zorgvliet

Aanleg Internationaal Park Den Haag gaat niet door, wethouder opnieuw in gesprek met bewoners

DEN HAAG – De aanleg van een groot internationaal park in Den Haag gaat niet door. Wethouder Boudewijn Revis (VVD) trekt de plannen voor de aanleg daarvan terug. Reden is dat zijn voorstellen niet op ‘voldoende draagvlak’ in de stad kunnen rekenen.

De wethouder gaat nu eerst uitgebreid met bewoners en betrokkenen praten om te kijken of er een nieuw plan kan worden gemaakt. ‘We nemen er meer tijd voor en we gaan het anders doen,’ zegt hij tegen Omroep West.

Het internationaal park was een verbinding van de Scheveningse Bosjes, de Waterpartij en het Westbroekpark. Om dat te verwezenlijken, wil Revis onder meer een tunnel voor voetgangers en fietsers creëren onder de B.M. Teldersweg. Ook moest er een betere padenstructuur komen en wordt er een verbindende hoofdroute aangelegd van ongeveer vijf kilometer. Daarnaast kreeg het park volgens het plan een grootschalige opknapbeurt.

Veel kritiek

Maar die voorstellen leidden tot veel kritiek. Er kwamen meer dan 3000 bezwaren binnen bij de gemeente. En er was een demonstratie. Het groen zou worden ‘vercommercialiseerd’ vonden de critici, en er zouden te veel bomen voor moeten worden gekapt. Ook in de gemeenteraad begin kritiek te komen. Zo eiste de grootste coalitiepartij, D66, dat de wethouder de bezwaren van betrokken heel serieus zou meewegen bij het verder ontwikkelen van zijn plannen.

Dat doet hij nu. ‘Ik heb heel veel reacties gekregen en als ik daar goed naar kijk, zie ik dat er vraagtekens zijn bij de echte ambitie, die aanleiding was voor het plan dat we hebben gemaakt. Daarom moeten we daar echt mee terug naar de stad en zeggen ‘deelt u die ambitie met het college of ziet u een andere toekomst voor het groengebied’. Ik wil echt serieus met de stad in gesprek blijven,’ zegt Revis.

Niets staat vast

Bij die uitgebreide serie gesprekken met de stad staat niets van tevoren vast, benadrukt Revis. De gemeente is bereid om alle ideeën die er eerder waren, te laten varen. ‘Op dit moment staat alles open. We gaan over alle uitgangspunten met de stad in gesprek.’

Categorieën
Evenementen in Zorgvliet Nieuwbouw(plannen) Annie M.G. Schmidtschool Projecten van de gemeente in Zorgvliet

Wijkschouw i.v.m. nieuwbouwplannen Annie M.G. Schmidtschool

Het bestuur heeft de Haagse gemeenteraadsfracties uitgenodigd voor een bezoek aan de omgeving van de Annie MG Schmidtschool aan de Jacob de Graefflaan in Zorgvliet. Dit naar aanleiding van de nieuwbouwplannen van de school en het concept bestemmingsplan Zorgvliet World Forum. Het bezoek vindt plaats op dinsdag 15 december van 14.30 tot 16 uur, tezamen met de buurtbewoners ter plaatse van huisnummer 8.

Bewoners en het wijkbestuur van Zorgvliet nodigen de raadsleden uit om de volgende redenen:

 1. De school wil nieuwbouw vanwege te verwachten verdubbeling van 230 leerlingen nu naar bijna 500. Maar onderbouwing van deze verdubbeling is noch door de school noch door de gemeente gegeven. DSO geeft in het concept Plan van Uitwerking aan dat het aantal leerlingen voor deze school gelijk zal blijven. Nut en noodzaak van verdubbeling blijft daarmee onduidelijk.
 2. Renovatie van het hoofdgebouw is niet door de school voorzien vanwege lagere bijdrage dan voor nieuwbouw door de gemeente, maar zou een goede optie kunnen zijn.
 3. Volgens het vigerende bestemmingsplan dient nieuwbouw te passen in het Rijksbeschermd stadsgezicht Zorgvliet. Daaronder valt ook de kavel van de school.
 4. Het huidige gebouw is voor velen beeldbepalend en gebouwd met respect voor en naar de stijl van dat beschermd stadsgezicht.
 5. De bewoners zijn van mening dat nieuwbouw niet alleen moet passen in het beschermd stadsgezicht. Ook moet rekening worden gehouden met de nu al aanzienlijke overlast van de school: verkeersoverlast door auto’s en (bak)fietsen; en geluidsoverlast door kinderen. Tot slot mag nieuwbouw niet leiden tot verlies aan invallend licht in tuinen en huizen van de bewoners.
Categorieën
Park Sorghvliet Projecten van de gemeente in Zorgvliet

Restauratiewerk aan tuinmuur gestart

Het restauratiewerk aan de tuinmuur in Park Sorghvliet is gestart. Restauratieaannemer Nico de Bont uit Vught is begonnen met het inrichten van de centrale bouwplaats.

Zo zijn er achter de fietsenstalling, keten, rijplaten en steigers geplaatst. De keten worden aangesloten op een bestaande riolering, er wordt water en elektriciteit aangesloten en materieel wordt aangevoerd. De bouwplaats is voor de veiligheid met een hekwerk afgesloten.

(Formeel zijn de objecten die worden aangepakt tijdelijk overgedragen aan Aannemingsbedrijf Nico de Bont BV).

Goede voorbereiding is het halve werk.

Er bestaan met de gemeente Den Haag goede actuele afspraken over het gebruik van het groen en de gemeentegrond.

De aannemer zal werken vanuit de parkzijde en gebruik maken van rijplaten en beschermende folie.

De tuinmuur aan de Scheveningseweg wordt het eerste aangepakt. De muur wordt direct aan alle zijden gerestaureerd waardoor het gereed gekomen stuk muur en de groene omgeving weer rust krijgt.

Park blijft open.

Het park is tijdens de werkzaamheden gewoon opengesteld voor de kaarthouders. U zult bij de centrale bouwplaats regelmatig aan- en afvoer van materieel opmerken. Voorts kunt u een kleine shovel tegenkomen dat het materieel van en naar de muurwerkers verzorgd. De aannemer zal de frequentie van het transport zo beperkt mogelijk houden, evenals de hoogte van de snelheid waarmee de shovel door het park rijdt.

In oktober zal een middelgroot bouwbord verschijnen aan de Scheveningseweg.

Erik Evers

Rijksvastgoedbedrijf, boswachter en wijkbewoner

Categorieën
Leefbaarheid Zorgvliet Overlast in Zorgvliet Park Sorghvliet Projecten van de gemeente in Zorgvliet

Geslaagde wijkschouw met wethouder Klein

imagesOp initiatief van Daphne Nicolai en met goede hulp van onze contactpersoon bij de gemeente Julie Jelgerhuis heeft wethouder Karsten Klein op 8 april een bezoek gebracht aan Zorgvliet. Hij werd vergezeld door een grote delegatie ambtenaren en onze wijkagente Anje Veentjer.

Doel van het wijkbestuur was om te benadrukken dat onze mooie wijk en parel op de kroon van Den Haag beschermd moet blijven. Met stralend weer was het een uitgelezen dag om door de wijk te fietsen en aandacht te vragen voor verschillende probleempunten op het gebied van verkeer, veiligheid en natuur.

Aandachtspunten voor wethouder Klein

Om 14.00 uur werd verzameld in lunchroom De Oude Tol aan de Scheveningse weg. Via de Carnegielaan werd naar de GrootHertoginnelaan gereden omdat er een verzoek lag van een bewoner om weer banken te plaatsen bij het wandelpad zoals te zien is op foto‘s uit 1930. Het verzoek is aan de wethouder meegegeven. De betrokken ambtenaar Ed Smid gaf wel aan dat de banken juist weggehaald waren op verzoek van bewoners omdat er overlast was van hangjongeren.

Vervolgens ging de tocht door de Buitenrustweg die bezaaid ligt met kuilen en bij regen zorgt voor wateroverlast.

Daarna naar de Johan de Wittlaan en de Alexander Gogelweg. Optreden tegen de in die buurt geparkeerde busjes heeft al soulaas geboden. Om de veiligheid te vergroten en bekeuringen te kunnen geven is door de wijkagente aangedrongen op een parkeerverbod voor een deel van rechterkant van de Gogelweg en de bocht bij de ingang van Huize Simpang. De weg wordt dan breder en overzichtelijker. Aandacht is ook gevraagd voor het slechte zicht door geparkeerde auto’s op de kruising van de Alexander Gogelweg met de Johan de Wittlaan.

De komst van prinses Amalia naar gymnasium Sorghvliet is reden te meer om de omgeving daar te verfraaien bijvoorbeeld door het inzaaien van wilde planten. De wethouder gaf ter plaatse toestemming op voorwaarde dat wij niet klagen wanneer er uitgebloeide bloemen worden afgemaaid. Een opknapbeurt is ook gewenst voor het plantsoen tegenover de school, dat tijdenlang als opslagplaats voor containers heeft gediend.

Annie M.G. Schmidtschool

De geplande vernieuwing van de A.M.G. Schmidtschool aan de Jacob de Graefflaan vormde het volgende aandachtspunt. De nieuwbouw moet goed in de omgeving ingepast worden. onder meer door het aanbrengen van een zadeldak. Het mag geen lelijke blokkendoos worden.

Bij het Stadhoudersplantsoen is stilgestaan bij het nieuwe insectenhotel dat op 22 april officieel geopend zal worden.

De fietstocht eindigde in de J.W. Frisolaan bij het bouwterrein van Eurojust. De verkeers- en parkeerproblemen daar hebben de aandacht van de gemeente. Geconstateerd werd wel dat de grootste parkeerproblemen inmiddels achter de rug zijn door het vertrek van het Octrooibureau.

Al met al kijkt het wijkbestuur terug op een zeer nuttige en plezierige ontmoeting met wethouder Klein, de aanwezige ambtenaren en Anje Veentjer.

Categorieën
Overlast in Zorgvliet Projecten van de gemeente in Zorgvliet

Global Cyberspace Conference 2015

Bijlage kaart_1Op 16 en 17 april organiseren het Ministerie van Buitenlandse Zaken  en het Ministerie van Veilheid en Justitie samen met de gemeente Den Haag de vierde Global  Cyberspace Conference 2015. De titel van de conferentie klinkt vriendelijk, maar gaat over serieuze zaken: cyber crime, hacken en hoe dit voorkomen. De conferentie wordt gehouden in het World Forum. Londen, Boedapest en Seoul traden eerder op als gastheer.

Naast meer dan honderd landen, heeft de Nederlandse regering ook bedrijven en belangenorganisaties uitgenodigd om aan de conferentie deel te nemen. Er worden meer dan 1300 deelnemers verwacht, waaronder belangrijke ministers van buitenlandse zaken en diplomaten. De veiligheidsmaatregelen rond de conferentie zijn vermoedelijk vergelijkbaar met die rond de NSS-top in 2014.

Uit de evaluatie van diezelfde NSS-top is gebleken dat de overlast voor buurtbewoners en bedrijven substantieel is geweest en dat de voorbereiding en afbraak van het evenement veel langer heeft geduurd en meer voeten in de aarde heeft gehad dan was voorgespiegeld.

Burgemeester Van Aartsen heeft gezegd dat hij er alles aan zal doen om de conferentie vlekkeloos te laten verlopen. Bewoners en bedrijven in de omgeving van de conferentie zullen nauw bij de voorbereidingen betrokken worden, aldus Van Aartsen.

Tot nu toe is de buurt echter nog niet bij de voorbereidingen betrokken en is er weinig informatie voor omwonenden beschikbaar. Wanneer beginnen de zichtbare voorbereidingen die voor overlast gaan zorgen? Welke straten worden no go area? Vanaf wanneer kunnen de bewoners van Zorgvliet weer dag en nacht helikopters horen overvliegen?  Worden de straten ‘s nachts weer fel verlicht? Voor welke zones geldt een uitgebreide identificatieplicht?

Het bestuur van het Wijkoverleg neemt contact op met de gemeente. Informatie over de conferentie vindt u verder hier, hier, hier en hier.

nss3

nss4

 

 

 

 

nss

nss2