Categorieën
berichten van beheerder zorgvliet.net Park Sorghvliet

Park Sorghvliet open voor kaarthouders

Word ook Vriend van Park Sorghvliet! http://www.vriendenvanparksorghvliet.nl

Categorieën
Groenbeleid en bomenkap in Zorgvliet Park Sorghvliet

Bomen Scheveningseweg tegen de vlakte voor nieuwe trams HTM?

De roep om de Scheveningseweg in Den Haag in zijn bestaande toestand te handhaven, klinkt steeds luider. Na natuurorganisaties en omwonenden pleit nu ook collegepartij HSP daarvoor.

Voor andere trajecten zoals die van lijn 12, 17 en 6 wordt ook overwogen smalle trams aan te schaffen. Waarom zou dat hier niet kunnen?

Om bomen te sparen zouden er geen nieuwe trams van het brede type op lijn 1 kunnen worden ingezet. Raadslid Gerwin van Vulpen verzoekt HTM, gemeente en Metropoolregio daarom naast de brede nieuwe trams, ook smalle versies te kopen.

,,Voor andere trajecten zoals die van lijn 12, 17 en 6 wordt ook overwogen smalle trams aan te schaffen. Waarom zou dat hier niet kunnen?” vraagt hij zich af.

De Scheveningseweg ligt op twee manieren onder vuur. Enerzijds is er de tramkwestie, anderzijds het plan voor een ingrijpende herinrichting van de aangrenzende Scheveningse Bosjes tot ‘internationaal park’. Aan de noordelijke zijde van de Schevening-seweg zou onder meer het fietspad moeten worden verlegd, tevens zouden er meer doorkijkjes in de bosjes moeten komen.

Protest
Het parkplan heeft een storm van protest veroorzaakt. Op de Facebookpagina Behoud Scheveningse Bosjes, Waterpartij en Westbroekpark hebben bijna 2700 mensen hun steun betuigd. Vrijwel iedereen vindt dat er geen bomen mogen worden gekapt en dat de sfeer van de ‘wilde’ Bosjes niet mag worden aangetast.

http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/4211789/2015/12/21/Bomen-Scheveningseweg-sparen-door-smalle-trams.dhtml

Categorieën
Park Sorghvliet

Kaarten voor Park Sorghvliet vanaf vandaag te koop (seizoen 2016)

Toegangskaarten  voor ons mooie Park Sorghvliet voor het jaar 2016 zijn vanaf 16 december 2015  te koop bij Boekhandel Scheveningen en VVV Centrale Bibliotheek. Paagman heeft nog geen kaarten afgenomen dus heeft deze tot nader orde niet in bezit.
De toegangskaart voor 2016 kost € 7,10 per persoon per kalenderjaar.

Categorieën
Park Sorghvliet Projecten van de gemeente in Zorgvliet

Restauratiewerk aan tuinmuur gestart

Het restauratiewerk aan de tuinmuur in Park Sorghvliet is gestart. Restauratieaannemer Nico de Bont uit Vught is begonnen met het inrichten van de centrale bouwplaats.

Zo zijn er achter de fietsenstalling, keten, rijplaten en steigers geplaatst. De keten worden aangesloten op een bestaande riolering, er wordt water en elektriciteit aangesloten en materieel wordt aangevoerd. De bouwplaats is voor de veiligheid met een hekwerk afgesloten.

(Formeel zijn de objecten die worden aangepakt tijdelijk overgedragen aan Aannemingsbedrijf Nico de Bont BV).

Goede voorbereiding is het halve werk.

Er bestaan met de gemeente Den Haag goede actuele afspraken over het gebruik van het groen en de gemeentegrond.

De aannemer zal werken vanuit de parkzijde en gebruik maken van rijplaten en beschermende folie.

De tuinmuur aan de Scheveningseweg wordt het eerste aangepakt. De muur wordt direct aan alle zijden gerestaureerd waardoor het gereed gekomen stuk muur en de groene omgeving weer rust krijgt.

Park blijft open.

Het park is tijdens de werkzaamheden gewoon opengesteld voor de kaarthouders. U zult bij de centrale bouwplaats regelmatig aan- en afvoer van materieel opmerken. Voorts kunt u een kleine shovel tegenkomen dat het materieel van en naar de muurwerkers verzorgd. De aannemer zal de frequentie van het transport zo beperkt mogelijk houden, evenals de hoogte van de snelheid waarmee de shovel door het park rijdt.

In oktober zal een middelgroot bouwbord verschijnen aan de Scheveningseweg.

Erik Evers

Rijksvastgoedbedrijf, boswachter en wijkbewoner

Categorieën
Leefbaarheid Zorgvliet Overlast in Zorgvliet Park Sorghvliet Projecten van de gemeente in Zorgvliet

Geslaagde wijkschouw met wethouder Klein

imagesOp initiatief van Daphne Nicolai en met goede hulp van onze contactpersoon bij de gemeente Julie Jelgerhuis heeft wethouder Karsten Klein op 8 april een bezoek gebracht aan Zorgvliet. Hij werd vergezeld door een grote delegatie ambtenaren en onze wijkagente Anje Veentjer.

Doel van het wijkbestuur was om te benadrukken dat onze mooie wijk en parel op de kroon van Den Haag beschermd moet blijven. Met stralend weer was het een uitgelezen dag om door de wijk te fietsen en aandacht te vragen voor verschillende probleempunten op het gebied van verkeer, veiligheid en natuur.

Aandachtspunten voor wethouder Klein

Om 14.00 uur werd verzameld in lunchroom De Oude Tol aan de Scheveningse weg. Via de Carnegielaan werd naar de GrootHertoginnelaan gereden omdat er een verzoek lag van een bewoner om weer banken te plaatsen bij het wandelpad zoals te zien is op foto‘s uit 1930. Het verzoek is aan de wethouder meegegeven. De betrokken ambtenaar Ed Smid gaf wel aan dat de banken juist weggehaald waren op verzoek van bewoners omdat er overlast was van hangjongeren.

Vervolgens ging de tocht door de Buitenrustweg die bezaaid ligt met kuilen en bij regen zorgt voor wateroverlast.

Daarna naar de Johan de Wittlaan en de Alexander Gogelweg. Optreden tegen de in die buurt geparkeerde busjes heeft al soulaas geboden. Om de veiligheid te vergroten en bekeuringen te kunnen geven is door de wijkagente aangedrongen op een parkeerverbod voor een deel van rechterkant van de Gogelweg en de bocht bij de ingang van Huize Simpang. De weg wordt dan breder en overzichtelijker. Aandacht is ook gevraagd voor het slechte zicht door geparkeerde auto’s op de kruising van de Alexander Gogelweg met de Johan de Wittlaan.

De komst van prinses Amalia naar gymnasium Sorghvliet is reden te meer om de omgeving daar te verfraaien bijvoorbeeld door het inzaaien van wilde planten. De wethouder gaf ter plaatse toestemming op voorwaarde dat wij niet klagen wanneer er uitgebloeide bloemen worden afgemaaid. Een opknapbeurt is ook gewenst voor het plantsoen tegenover de school, dat tijdenlang als opslagplaats voor containers heeft gediend.

Annie M.G. Schmidtschool

De geplande vernieuwing van de A.M.G. Schmidtschool aan de Jacob de Graefflaan vormde het volgende aandachtspunt. De nieuwbouw moet goed in de omgeving ingepast worden. onder meer door het aanbrengen van een zadeldak. Het mag geen lelijke blokkendoos worden.

Bij het Stadhoudersplantsoen is stilgestaan bij het nieuwe insectenhotel dat op 22 april officieel geopend zal worden.

De fietstocht eindigde in de J.W. Frisolaan bij het bouwterrein van Eurojust. De verkeers- en parkeerproblemen daar hebben de aandacht van de gemeente. Geconstateerd werd wel dat de grootste parkeerproblemen inmiddels achter de rug zijn door het vertrek van het Octrooibureau.

Al met al kijkt het wijkbestuur terug op een zeer nuttige en plezierige ontmoeting met wethouder Klein, de aanwezige ambtenaren en Anje Veentjer.

Categorieën
Park Sorghvliet

Park Sorghvliet en de Vrienden van Park Sorghvliet

Park Sorghvliet, ingang park aan de Scheveningseweg 24a , gebouw ‘klein domeinen’.

sorghvliet

Park Sorghvliet herbergt vele natuurschatten en is een oase van rust, midden in een drukke stad. Een bijzondere plek, met een grote cultuurhistorische waarde. Het belang van dit gecultiveerde stukje Nederland staat buiten kijf. Onderschreven door alle vrienden van het park. Lees het beheerplan 2007-2014 Park Sorghvliet van het Rijksvastgoedbedrijf, dat ons mooie park behoudt voor volgende generaties.

Park Sorghvliet is een prachtig park dat voor iedereen toegankelijk is, mits in het bezit van een jaarkaart, (geldig voor drie personen). In het park zijn bijzondere plantensoorten te vinden en ook mens en dier vinden daar een rustig toevluchtsoord. Om te voorkomen dat het park door teveel bezoekers zijn prachtige flora en fauna verliest is aan het aantal uit te geven toegangskaarten een limiet gesteld. Het park moet zoveel mogelijk in zijn huidige staat behouden blijven. Om dat te bewerkstelligen is door een aantal bewoners de Stichting Vrienden van Park Sorghvliet opgericht. Het park is een oase van rust in het meestal hectische leven van veel stadsbewoners. Dat kunnen we niet verloren laten gaan. Daphne Nicolai is voorzitter; de penningmeester is Ria Vedder.

Kijk eens op de site www.stichtingvriendenvanparksorghvliet.nl en wordt ook vriend/donateur.

One-of-the-most-beautiful-views-of-the-parterre-of-the-park-of-Sorgvliet-Zorgvliet

Jhanna Houweling