Categorieën
Communicatie met Zorgvliet bewoners Leefbaarheid Zorgvliet

50.000 Euro voor goede plannen!

50.000 Euro voor goede plannen
Een bankje, plantenbak, bloemenstrook, wipkippen voor de (klein)kinderen ?
U heeft 6 weken de tijd om een plan in te dienen, waarvoor Euro 50.000 beschikbaar is.
Categorieën
Leefbaarheid Zorgvliet

Eisenhowerln veiliger

Op initiatief van uw Wijkbestuur wordt na overleg met partijen zoals Europol, Eurojust, Worldforum en de Gemeente de Eisenhowerlaan een stuk veiliger gemaakt voor voetgangers en fietsers. Vanaf eind maart worden er bij de kruising met de Mauritslaan o.a.

• 8 veiligheidsdrempels en 4 zebrapaden aangelegd

• 30km/u maximum snelheidingesteld

• fietsstrookover het kruispunt doorgetrokken

Graag waren we verder gegaan met het veiliger maken van de hele Eisenhowerlaan voor fietsers, maar dat zal helaas moeten wachten tot een volledige herinrichting van deze laan.

Categorieën
Betaald parkeren in Zorgvliet Leefbaarheid Zorgvliet

Pleintje Alexander Gogelweg op de schop

Het pleintje aan de Alexander Gogelweg, gelegen tussen de ambassades van Irak en Suriname, gaat op de schop. Door invoering van betaald parkeren per 1 juli zal dit pleintje niet langer gebruikt hoeven te worden als parkeerplaats.  De gemeente stelt daarom voor om dit plein netjes in te richten door het volgende te doen:

  • Het autovrij maken van het plein
  • De stoepbanden overal ophogen zodat het niet meer toegankelijk is voor voertuigen
  • Het plaatsen van 3 bankjes en plantenbakken en prullenbakken

Het bestuur van het Wijkoverleg is uiteraard blij met het voorstel, maar heeft wel bedongen dat dit geen plek voor hangjongeren mag worden en dat er net als bij de vijvers een alcoholverbod van kracht wordt. Ook kunnen in het geval van overlast de bankjes verwijderd worden.

Het is de bedoeling dat de werkzaamheden voor 1 juli worden uitgevoerd. Hieronder vindt u nog het ontwerp.

 

Categorieën
Leefbaarheid Zorgvliet Veiligheid en beveiliging Zorgvliet

Bouwcontainer Schimmelpenninck-laan inlichterlaaie

De brandweer is woensdag 4 juli gealarmeerd voor een buitenbrand op de R. J. Schimmelpennincklaan 3. De melding werd om 23:18 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van ‘s-Gravenhage, die met gepaste spoed ter plaatse is gegaan. De melding is vermoedelijk gedaan door agenten in de bewakingspost voor de ambtswoning van de ambassadeur van Israël. De brand laaide zeer snel op en is om 23:25 uur geblust. De stijgers rond het gebouw hebben gelukkig geen vlam gevat. Of de brand is aangestoken is nog niet duidelijk. We hebben wijkagent Anje Veentjer gevraagd om ons op de hoogte te houden over mogelijk strafrechtelijk onderzoek.

Categorieën
Leefbaarheid Zorgvliet Overlast in Zorgvliet Park Sorghvliet Projecten van de gemeente in Zorgvliet

Geslaagde wijkschouw met wethouder Klein

imagesOp initiatief van Daphne Nicolai en met goede hulp van onze contactpersoon bij de gemeente Julie Jelgerhuis heeft wethouder Karsten Klein op 8 april een bezoek gebracht aan Zorgvliet. Hij werd vergezeld door een grote delegatie ambtenaren en onze wijkagente Anje Veentjer.

Doel van het wijkbestuur was om te benadrukken dat onze mooie wijk en parel op de kroon van Den Haag beschermd moet blijven. Met stralend weer was het een uitgelezen dag om door de wijk te fietsen en aandacht te vragen voor verschillende probleempunten op het gebied van verkeer, veiligheid en natuur.

Aandachtspunten voor wethouder Klein

Om 14.00 uur werd verzameld in lunchroom De Oude Tol aan de Scheveningse weg. Via de Carnegielaan werd naar de GrootHertoginnelaan gereden omdat er een verzoek lag van een bewoner om weer banken te plaatsen bij het wandelpad zoals te zien is op foto‘s uit 1930. Het verzoek is aan de wethouder meegegeven. De betrokken ambtenaar Ed Smid gaf wel aan dat de banken juist weggehaald waren op verzoek van bewoners omdat er overlast was van hangjongeren.

Vervolgens ging de tocht door de Buitenrustweg die bezaaid ligt met kuilen en bij regen zorgt voor wateroverlast.

Daarna naar de Johan de Wittlaan en de Alexander Gogelweg. Optreden tegen de in die buurt geparkeerde busjes heeft al soulaas geboden. Om de veiligheid te vergroten en bekeuringen te kunnen geven is door de wijkagente aangedrongen op een parkeerverbod voor een deel van rechterkant van de Gogelweg en de bocht bij de ingang van Huize Simpang. De weg wordt dan breder en overzichtelijker. Aandacht is ook gevraagd voor het slechte zicht door geparkeerde auto’s op de kruising van de Alexander Gogelweg met de Johan de Wittlaan.

De komst van prinses Amalia naar gymnasium Sorghvliet is reden te meer om de omgeving daar te verfraaien bijvoorbeeld door het inzaaien van wilde planten. De wethouder gaf ter plaatse toestemming op voorwaarde dat wij niet klagen wanneer er uitgebloeide bloemen worden afgemaaid. Een opknapbeurt is ook gewenst voor het plantsoen tegenover de school, dat tijdenlang als opslagplaats voor containers heeft gediend.

Annie M.G. Schmidtschool

De geplande vernieuwing van de A.M.G. Schmidtschool aan de Jacob de Graefflaan vormde het volgende aandachtspunt. De nieuwbouw moet goed in de omgeving ingepast worden. onder meer door het aanbrengen van een zadeldak. Het mag geen lelijke blokkendoos worden.

Bij het Stadhoudersplantsoen is stilgestaan bij het nieuwe insectenhotel dat op 22 april officieel geopend zal worden.

De fietstocht eindigde in de J.W. Frisolaan bij het bouwterrein van Eurojust. De verkeers- en parkeerproblemen daar hebben de aandacht van de gemeente. Geconstateerd werd wel dat de grootste parkeerproblemen inmiddels achter de rug zijn door het vertrek van het Octrooibureau.

Al met al kijkt het wijkbestuur terug op een zeer nuttige en plezierige ontmoeting met wethouder Klein, de aanwezige ambtenaren en Anje Veentjer.

Categorieën
Leefbaarheid Zorgvliet

Vuilnisbakken terug in Het Bosje met het Hert

Het Bosje met het Hert heeft het lange tijd zonder de – voor haar uitstraling van wezenlijk belang zijnde -vuilnisbakken moeten doen. Om onduidelijke redenen zijn de bakken op enig moment verwijderd en om nog onduidelijkere redenen nimmer teruggeplaatst. En zoals dat gaat: als er geen vuilnisbak binnen armlengte aanwezig is, wordt het vuil ter plekke op de grond geworpen. Wellicht wordt er vanuit gegaan dat het vuil haar eigen weg naar de vuilnisbak wel zal vinden. Heel irritant, maar het vuil bevindt zich op dit moment nog in een dermate vroeg- evolutionair stadium dat zij daartoe nog niet in staat is. En zolang dat nog het geval is moeten wij het vuil een handje helpen en het zelf in de daarvoor bestemde bakken werpen. Eenvoudig, toch? Wat niet zo eenvoudig bleek was de juiste vuilnisbakken (weer) op de juiste plekken teruggeplaatst te krijgen. Het heeft wat voet(stapp)en in de (Zorgvliet)aarde gehad om dat gerealiseerd te krijgen. Intussen hoopte het vuil zich op en op en op en op. Werd op een moment zelfs vergezeld van een heuse (af?)wasmachine. Gezellig. Not! Dit was te dol. Dit liep de Zorgvliet-spuigaten uit! Gelukkig beschikt Stadsdeel Scheveningen tegenwoordig over medewerkster Julie Jelgerhuis Swildens. De (af?)wasmachine was de druppel die de vuilnisemmer deed overlopen. Julie heeft zich geweldig ingezet en sinds begin oktober staat er bij elk paar bankjes in het Bosje met het Hert een prachtige vuilnisbak met gesloten deksel. De mens is een gewoonte dier. Er ligt nog steeds vuil in het Bosje. Maar – ligt het aan mij? – het lijkt wel zeker minder te worden ….. Laten wij wijkbewoners in ieder geval het goede voorbeeld blijven geven en ons vuil vergezeld van het aanwezige rondzwervende vuil in de daarvoor bestemde bakken werpen. Ik ben een optimist en blijf een groot aanhangster van: goed voorbeeld doet goed volgen …..

Jhanna Houweling