Bestuur & Financiën Wijkoverleg Zorgvliet

Jaarsverslag 2017 voor de Kerst gereed!

Het jaarsverslag 2017  van Stichting Wijkoverleg Zorgvliet is gereed. Na de financieel zware jaren door de juridische acties rondom de komst van Eurojust zijn de financiën nu weer op orde. De inkomsten stegen dankzij een grotere participatie van de bewoners. Dat kwam enerzijds door actief beleid van het bestuur en anderzijds door de toename van het …

Jaarsverslag 2017 voor de Kerst gereed! Lees verder »

Carsten de Koning: onze nieuwe Voorzitter!

Carsten de Koning is de nieuwe voorzitter van Stichting Wijkoverleg Zorgvliet. Hij werd gekozen tijdens de druk bezochte nieuwjaarsborrel in het The Hague Marriott. Carsten volgt Robert van Lawick op. Van Lawick wordt lid van het algemeen bestuur en gaat zich alleen nog bezighouden met bewonerscommunicatie. Meer dan 70 wijkbewoners bezochten de nieuwjaarsborrel.  

Uw contributie van slechts €15 is hard nodig!

Het bestuur van Wijkoverleg Zorgvliet bestudeert momenteel het voorontwerp van het concept-bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum. Daarnaast bereidt het bestuur nu een reactie voor op de plannen van de gemeente om een Internationaal Park te gaan ontwikkelen, bestaande uit de Scheveningse Bosjes, het Westbroekpark en de Waterpartij.  Voor dergelijke wijzigingen moet het Wijkoverleg zo nu en dan …

Uw contributie van slechts €15 is hard nodig! Lees verder »

Bestuursmutaties

Bestuursleden Ria Vedder en Shida Bliek hebben aangegeven het bestuur van Stichting Wijkoverleg Zorgvliet te verlaten om persoonlijke redenen. Het bestuur respecteert uiteraard hun beslissing om terug te treden, ofschoon het beide bestuursleden natuurlijk wel zal missen. Het bestuur bedankt Ria en Shida hartelijk voor hun inzet voor onze mooie wijk Zorgvliet. Voorlopig zal Daphne Nicolai als …

Bestuursmutaties Lees verder »