Dossiers

Met welke dossiers houdt Stichting Wijkoverleg zich momenteel bezig? Hieronder een eerste aanzet.

 1. Wijziging Bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum
 2. International Park
 3. Te brede trams
 4. Park Sorghvliet
 5. Bomenkap & groenbeleid
 6. Uitbreiding Annie M.G. Schmidtschool
 7. Parkeerbeleid
 8. Verdichting van de stad
 9. Eurojust
 10. Contributie, subsidie & sponsoring
 11. Veiligheid, criminaliteit, terreurdreiging & privacy
 12. GSBO (gezamenlijke bewonersorganisaties Scheveningen)
 13. Website, Facebook en Nieuwsbrief
 14. Nieuwjaarsborrel
 15. Extra woonruimte voor expats
 16. Internationale evenementen in de wijk
 17. Culturele evenementen
 18. Co-creatie
 19. Wijkschouw
 20. Asielzoekers
 21. Uitbreiding en vernieuwing van het bestuur