De wijkvergadering

De Wijkvergadering

Tenminste een keer per jaar roept het bestuur een wijkvergadering bijeen waartoe elke bewoner van de wijk toegang heeft. De wijkvergadering beraadslaagt en beslist over het algemene beleid ten aanzien van zaken de wijk betreffende. Besluiten worden bij gewone meerderheid genomen. De wijkvergadering valt altijd samen met de Nieuwjaarsborrel, die in 2017 op 13 januari plaats vindt tussen 17:00 en 19:00 in het The Hague Marriott Hotel.