Daphne Nicolai

€100.000 voor schone energie in de wijk

Gemeenschappelijke bewonersinitiatieven voor schone energie in de wijk kunnen tot 100.000 Euro subsidie krijgen. De inschrijving start op 9 september en eindigt op 15 oktober 2021. Voor meer info: duurzamestad.denhaag.nl/challenge Meldt u aan bij het Bestuur als u ideeën heeft.

Raad: unaniem nee tegen bouw bij Catshuis

De Haagse gemeenteraad wil niet dat het Rijksvastgoedbedrijf een tijdelijk kantoorgebouw neerzet in de tuin van het Catshuis. De gehele raad vindt dat het stadsbestuur geen vergunning moet verlenen, omdat de nieuwbouw het beschermd stadsgezicht en de natuur van Park Sorghvliet aantasten. Lees hier verder.