Stichting Wijkoverleg Zorgvliet kent werkgroepen van bewoners die zich met facetten van de doelstelling van de stichting bezig houden. Het staat iedere bewoner van de wijk vrij de vorming van een werkgroep voor te stellen aan het bestuur.

  1. Werkgroep Uitbreiding Madurodam
  2. Werkgroep Wijziging Bestemmingsplan Zorgvliet & World Forum
  3. Werkgroep Groen
  4. Werkgroep Leefbaarheid & Overlast
  5. Werkgroep Uitbreiding Annie M.G. Schmidtschool
  6. Werkgroep International Park
  7. Werkgroep Veiligheid
  8. Werkgroep Stadhoudersplantsoen