Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord

 

 

 

Gemeente Den Haag

 

 

http://www.multimedia-denhaag.nl/extern/uitnodiging-basis/spacer.gif

Nieuwsbrief

http://www.multimedia-denhaag.nl/extern/uitnodiging-basis/spacer.gif

http://www.multimedia-denhaag.nl/extern/uitnodiging-basis/spacer.gif

Vermindering doorgaand autoverkeer Centrum-Noord

Mei 2020

Ook nu er veel minder auto’s rijden in Den Haag, wordt nagedacht over het verkeer. Mensen lopen meer en gebruiken vaker de fiets. Mogelijk blijft dat zo na Corona. Maar het autoverkeer trekt langzaam ook weer aan. In Centrum-Noord rijdt normaal veel doorgaand autoverkeer. Bewoners-, ondernemers- en belangenorganisaties willen de leefbaarheid in het gebied verbeteren. Zij hebben, samen met de gemeente, een advies opgesteld om te zorgen voor minder doorgaand autoverkeer in Centrum-Noord.

Het advies

In het advies staan maatregelen die:

  • zorgen voor vermindering van (doorgaand) autoverkeer op drie drukke routes
    1. Elandstraat, Hogewal, Scheveningseveer, Mauritskade en Dr. Kuyperstraat
    2. Laan van Meerdervoort – Javastraat
    3. Groot-Hertoginnelaan, Carnegielaan, Burg. Patijnlaan en Laan Copes van Cattenburch
  • zorgen voor een rustiger verkeersbeeld met meer groen, veilige fietspaden, betere oversteekplaatsen en betere luchtkwaliteit
  • het gebied goed bereikbaar houden, ook met de auto

 

Bekijk de animatie over de maatregelen

De belangrijkste maatregelen zijn bedoeld om doorgaand autoverkeer buitenom te leiden via de Teldersweg, Koningskade en Raamweg of via de Vaillantlaan en Neherkade richting Rotterdamsebaan.

Bekijk de animatie

 

Hoe gaat het verder met het advies?

De organisaties streven ernaar voor de zomer advies uit te brengen aan de gemeente. Als de gemeenteraad het advies overneemt, worden verdere uitvoeringsplannen opgesteld. Per uitvoeringstraject geldt dan de normale inspraakprocedure.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het advies of heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met uw belangenorganisatie in Centrum-Noord. U kunt ook mailen naar centrum-noord@denhaag.nl

Op de gemeentelijke website vindt u meer informatie over de vermindering van doorgaand autoverkeer in Centrum-Noord.


Namens Werkgroep Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord:

Stichting Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark, Stichting Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier De Groene Eland, Ondernemersorganisatie Bankastraat/AWOC, BIZ Zeeheldenkwartier, Vereniging Bewonersorganisatie Buurtschap Centrum 2005, BIZ Buurtschap Centrum 2005, Stichting Wijkorganisatie Kortenbos, BIZ Hofkwartier, Bewonersvereniging Hofkwartier, Ondernemersvereniging Willemspark, BIZ Winkelgebied Paleis Noordeinde, Stichting Bewonersorganisatie Duinoord, Stichting Wijkoverleg Zorgvliet, Binnenstad Ondernemers Federatie (BOF), Stichting Binnenstad, Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag en omstreken (AVN), Brandweer, Fietsersbond, Gemeente Den Haag, HTM, Metropoolregio Den Haag-Rotterdam, Politie, Reizigersvereniging Rover, Vereniging Vrienden van Den Haag en Stichting Voorall.

 

 

Jan J. Nicolai

Author Jan J. Nicolai

More posts by Jan J. Nicolai