Contributie & Donaties

De stichting wijkoverleg Zorgvliet is op 15 juli 1984 opgericht met als doel het woon- en leefklimaat te behouden en waar mogelijk te versterken. Het wijkoverleg tracht door overleg, inspraak en publiciteit de kwaliteit van de wijk op peil te houden en onderhoudt daartoe een netwerk van contacten.

Het wijkoverleg steunt financieel op de donaties van de wijkbewoners en doet – om onafhankelijk te blijven – geen beroep op subsidies. De stichting Wijkoverleg Zorgvliet is daarom financieel afhankelijk van vrijwillige, jaarlijkse bijdragen via ING bank: NL25INGB 0000187459

Maak €15,00 over op rekening:
NL25 INGB 0000187459
t.n.v. Stichting Wijkoverleg Zorgvliet
Voor een mooiere wijk!

Minstens een keer per jaar geeft het bestuur van Zorgvliet een overzicht van lopende en gedane zaken. Dit gebeurt meestal tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst en in de vorm van een kort jaarverslag. Ook verschijnt periodiek een nieuwsbrief. Als het nodig is, procedeert de Stichting tegen besluiten die de leefbaarheid in de wijk verstoren. Dat is recent nog gebeurd rond de vestiging van Eurojust, tot aan de Raad van State toe. Sinds januari 2007 heeft de stichting een website. Deze site bleek echter toch moeilijk vindbaar te zijn op het internet. En verder duurde het relatief lang voordat wijzigingen konden worden doorgevoerd, wat ten koste gaat van de actualiteit. Het bestuur heeft daarom besloten om te stoppen met de de oude website en een wijkblog te starten dat voldoet aan de eisen van deze tijd.

Actueel, toegankelijk, informatief en interactief. We nodigen u van harte uit om via ons wijkblog te participeren in onze mooie wijk!

PS: vergeet niet uw financiële bijdrage over te maken!