Categorieën
Groenbeleid en bomenkap in Zorgvliet

Nieuwe aanplant bomen Johan de Wittlaan

Waarde Zorgvliet Wijkbewoners,

Voor diegenen die invloed wensen uit te oefenen op de vervanging van de onlangs op gewelddadige wijze verwijderde bomen aan de Johan de Wittlaan, meldt u bij de heer Van de Scheur. Zie onderstaande mail.

Geachte heer, mevrouw,

Graag willen wij u uitnodigen om mee te denken over de herplant van de bomen in het Stadhoudersplantsoen en aan de Johan de Wittlaan. Uiteraard zijn er een aantal uitgangspunten (voor het gebied):

  • Iedere populier wordt vervangen door een nieuwe boom: het aantal bomen blijft dus gelijk;
  • In de visie wijk- en buurtgroen Scheveningen die met de wijk is opgesteld is een ontwikkelingsrichting op hoofdlijn voorgesteld;
  • De locatie is onderdeel van een ecologische verbindingszone;
  • Herplant vindt plaats in eerste kwartaal van 2017.

Op dit moment is er 1 aanmelding van een omwonende die mee wil denken over de herplant op basis van de oproep in de recente bewonersbrief in de omgeving. Mocht u mensen kennen die volgens u ook zouden moeten deelnemen aan deze avond, stuurt u deze mail gerust door. Mensen die deel willen nemen kunnen zich aanmelden, door te antwoorden op deze mail: (albert-jan.vandescheur@denhaag.nl). De avond wordt gehouden op dinsdag 15 november vanaf 19.00 uur (locatie volgt op basis van het aantal aanmeldingen).

Met vriendelijke groet,

Albert-Jan van de Scheur
Beleidsmedewerker Grote Groengebieden
Afdeling Duurzaamheid en Groen
Spui 70 (SP F.08.FLEX)
Postbus 12651
2500 DP  DEN HAAG
 
Categorieën
Groenbeleid en bomenkap in Zorgvliet

Kap populieren voer voor Raad van State

Bomenstichting Den Haag en Stichting Vijf voor Twaalf zijn in hoger beroep gegaan bij de Raad van State om de massale kap van populieren van tafel te krijgen. Zie de video van Jaap Postma

Categorieën
International Park & Zorgvliet

International Park: verbinden of verliezen

De gemoederen rondom de plannen voor het Internationaal Park lopen hoog op. Duizenden inwoners, organisaties en wijkverenigingen weren zich hevig tegen de plannen om de Scheveningse Bosjes, de Waterpartij en het Westbroekpark om te vormen tot het Internationaal Park. Als betrokken burger heeft Lisette Heuschen zich verdiept in zaken die tot dit plan geleid hebben of daarvoor van belang zijn. Zij keek naar beheersverordeningen, wetten, en beleidskaders. Daarnaast naar onderzoeksrapporten die de Internationale zone betreffen. Flora- en faunawetgeving heeft zij niet meegenomen. Het heeft geleid tot het onderstaande – uiterst interessante – document.

Zorgvliet Community

 

Categorieën
Groenbeleid en bomenkap in Zorgvliet

Populieren on death row kunnen windkracht 8 makkelijk doorstaan!

De storm die gistermiddag, -avond en -nacht over onze stad raasde, heeft mij van mijn nachtrust beroofd: hoe houden de populieren zich die vanwege de burgerlijke veiligheid op korte termijn moeten worden omgebracht. Want immers: bij de minste storm van enige kracht zou hun slechte conditie hen van hun aardse voetstukken blazen. Of zouden tenminste hun oude en versleten takken van hun basten worden gerukt. Een gevaar voor elke willekeurige burger die zich op dat moment binnen de actie radius van deze zieltogende populieren zou bevinden.  En dàt risico wil de Gemeente niet nemen. Veiligheid boven alles! Ergo: de hele bomenrij langs Pres. Kennedy- en Eisenhowerlaan moet eraan!

Met angst in mijn schoenen begaf ik mij vanochtend dus richting Pres. Kennedy- en Eisenhowerlaan. Gruwelijke beelden verschenen voor mijn geestesoog: grote aantallen gevelde populieren, evengrote aantallen onschuldige burgers die onder het geweld van afgescheurde populierentakken het leven ergens langs de genoemde lanen hebben gelaten. Ik hield mijn adem in (en mijn paraplu boven mijn hoofd, vanwege het  toenemende neerdalende regenwater).

Wat schetst mijn verbazing…… Het enige wat ik opmerk zijn een paar armetierige losse takjes hier en daar verspreid over berm, gras en weg. Niet noemenswaardig. De zich on death row bevindende populieren stonden er allemaal fier en monter bij. Alsof zij zeggen wilde: f#*# you Gemeente! Wij zijn echt niet voor één storm te vangen. Zèlfs niet die met een windkracht 8! Laat ons toch staan!

 

Categorieën
International Park & Zorgvliet

Verslag Wandeling Scheveningse Haagse Wildernisse D66, vrijdag 5 februari 2016

Naar aanleiding van de stortvloed aan reacties op het Visie Document Internationaal Park (ik blijf het de Haagse Wildernisse noemen) heeft de D66 fractie een wandeling door het gebied georganiseerd, waaraan uiteindelijk zo’n 25 man aan deelnamen, zowel leden als andere geïnteresseerden zoals leden en bestuursleden van de AVN.

Rashid Guernaoui, fractielid, heeft aan het eind van de 2 uren durende wandeling toegezegd dat wat de D66 betreft er een nieuw Visie Document moet komen waar bewonersorganisaties en andere belanghebbende input kunnen leveren zodat er draagvlak is voor de plannen met de Haagse Wildernissen.

Een mooi resultaat. Willen we dit bestendigen dan zullen we de druk moeten opvoeren bij met name de VVD (het plan komt van de VVD wethouder, Boudewijn Revis), maar ook de HSP, de PVDA en CDA (de overige coalitiepartijen). Er wordt in ieder geval een zelfde wandeling gepland met de fractievoorzitter van de VVD Martin Wörsdorfer en we zullen er op aandringen dat betrokken HSP, CDA en PvdA leden soortgelijke wandelingen ondernemen met hun politici, daar het eea veel aanschouwelijker zal maken.

Tijdens de wandeling werd er stilgestaan bij belangrijke elementen van het document, zoals de breedte van de hoofdpaden (23 meter), de extra verstening middels hoofdingangen, de onderdoorgang (van de snelweg), het doortrekken van het water van de waterpartij langs de onderdoorgang tot aan de zandvlakte, de extra geplande uitspanningen, de extra bruggen, de uitkijktoren en de vergroting van de zandvlakte. Waar het verzet van de aanwezigen vooral breed werd gedragen tav de (brede) paden, de verdere verstening, het doortrekken van het water (oa vanwege het forse hoogte verschil wat veel afgraving met zich mee brengt) en de extra uitspanningen, was dit minder het geval bij de laatste 3 elementen. Verder waren er wat nieuwe ideeën, zoals het (op termijn) vervangen van alle asfaltpaden door natuurlijke paden zoals in het Haagse Bos en in bosparken in Kopenhagen, wat minder modder, betere begaanbaarheid en meer natuurlijke uitstraling geeft.

Een breed gedragen alternatief idee is de overkluizing van de Teldersweg wat door nieuwe technieken veel goedkoper kan. Dit zou het verbindingsprobleem voor zowel mensen als natuur in belangrijke mate oplossen, de dure onderdoorgang overbodig maken en tegelijkertijd van de Haagse Wildernisse een echt uniek stadsbos maken waar geen enkele andere stad in Europa/wereld aan kan tippen. Hoe zo geen internationale ambitie ? Wij gaan ervoor…..
groet,

Carsten de Koning

Categorieën
Eurojust & Zorgvliet

Rechter bevestigt handhaving werktijden bouw Eurojust

eurojustDe gemeente had toegezegd dat bij de nieuwbouw voor Eurojust hinder voor omwonenden zoveel mogelijk beperkt zou worden. Toch kwamen er klachten doordat de aannemer eerder begon en langer doorwerkte dan de vastgelegde werktijden. Werktijden van 7.00 tot 19.00 uur (met een ontheffing tot 22.00 uur in januari en februari voor speciale werkzaamheden bij de aanleg van diepwanden).

Enkele bewoners hebben dan ook bij de gemeente aangedrongen op handhaving van de werktijden. Na constatering van enkele overtredingen heeft de gemeente een handhavingsbesluit (last onder dwangsom) uitgevaardigd. Dat besluit werd door de aannemer voor de rechter aangevochten omdat het geen rekening hield met eventuele calamiteiten. Gevraagd werd om een schorsing van het besluit.

Het wijkbestuur wil conflicten zoveel mogelijk in goed overleg tot een oplossing brengen. In dit geval is besloten om de rechtszitting bij te wonen om te benadrukken dat de toch al ruime werktijden niet overschreden moeten worden. Het bestuur is dan ook verheugd dat de rechter bij de afweging van de verschillende belangen het verzoek van de aannemer heeft afgewezen.

Door de toezichthouder van de gemeente werd wel aangegeven dat er nieuwe ontheffingen voor de werktijden verleend zullen worden. Deze zijn noodzakelijk voor het aanleggen van de betonvloeren van de parkeergarage die in één keer gestort moeten worden.

Jhanna Houweling & Dick Schoorel

Categorieën
Ecologische verbindingszone & Zorgvliet

Insectenhotel geopend!

Naamloos2Op 22 april2015 werd er in het Stadhoudersplantsoen, tegenover het Museon/Omniversum een Insectenmuur/hotel op feestelijke wijze geopend. Ondanks dat de dag wat somber begon, scheen de zon tijdens de opening volop. Om 14:00 uur kwam er een groep kinderen, als insectjes gemaskerd, van alle kanten aangezoemd. Daar stond Bea de Bij hen op te wachten.

Ze benadrukte in een gloeiend betoog hoe belangrijk insecten zijn voor het voortbestaan van leven op deze aarde. Dat de mensen er ongeveer alles aan doen om het leven van insecten onmogelijk te maken door het gebruik van pesticiden, het veel te netjes houden van platteland en tuinen. Dat er nog maar weinig rommelplaatsen zijn waar insecten kunnen schuilen, overwinteren, nestelen. Zij zei dat ze laatst van een bevriende hommel had gehoord dat als alle insecten vanaf vandaag zouden verdwijnen de aarde in no time dood zou gaan. Zo belangrijk zijn zij voor het leven hier op aarde.

Maar wat als vandaag alle mensen van de aarde zouden verdwijnen….. de aarde in no time weer BOOMING zou zijn!!! Zo’n zooitje maken de mensen ervan!

GNaamloos3elukkig zijn er een paar mensen (vrouwen natuurlijk) die de insecten wèl goed gezind zijn: Mary Beuk, Mettje Oosterhuis en Daphne Nicolai. Zij hebben er voor gezorgd dat er een prachtig insectenhotel kon worden gerealiseerd. Met financiële ondersteuning van de gemeente wel te verstaan. Want alleen de zon gaat voor niets op…..

Na het betoog van Bea de Bij hebben de kinderen de linten van het versierde hotel doorgeknipt, het laken verwijderd en daarmee verklaarde Bea de Bij het Insectenhotel voor geopend.

De kinderen zongen het Grote Zoemlied wat door de behoorlijke groep aanwezigen uit volle borsten werd meegezoemd. De kinderen kregen nog een honingsnoepje en een kadootje, de volwassenen een envelop met interessante weetjes over insecten van het Haags Milieu Centrum. Na het bewonderen door alle aanwezigen van het verse hotel, ging iedereen zijns weeg en verdween de zon achter de binnengedreven wolken.

 

Categorieën
Eurojust & Zorgvliet Overlast in Zorgvliet

Omgevingsmanagement Eurojust faalt

De ongelijke strijd tegen de nieuwbouw van Eurojust is ‘glansrijk’ verloren door omwonenden van de huidige bouwput. Zowel juridisch als politiek bleek er uiteindelijk weinig te doen aan de komst van een fors, hoog en zwaar beveiligd gebouw in een prachtige groene wijk die Zorgvliet heet.

http://issuu.com/delta9/docs/1103_hkm_hwn_totaal/1

Categorieën
Eurojust & Zorgvliet Overlast in Zorgvliet

Parkeeroverlast rond bouwput Eurojust

jhanHet Wijkoverleg heeft onlangs gesproken met vertegenwoordigers van de gemeente Den Haag en projectuitvoerder Heijmans over de overlast rond de bouw van Eurojust. Omwonenden klagen sinds de start van de bouw over de parkeer/verkeersoverlast, het te lang doorwerken en het te vroeg beginnen. Verder zijn de bewoners ook boos het onverwachte opduiken van een oude rioolbuis en de angst voor indertijd door wie dan ook in de haast der zaken achtergelaten groot, klein of andersoortig oorlogsmateriaal,  waardoor een spontane explosie zomaar zou kunnen leiden tot het springen der ramen op en rond het Hof dan wel andersoortige drama’s waar een ieder zich een voorstelling van kan maken. Er is gesproken met:

  • Tjeerd van der Staat (uitvoerder)
  • Frans Rombouts (projectdirecteur)
  • Marjolein van Schaik (omgevingsmanager)
  • Ed Smit (wegbeheerder)
  • Serge Tool (projectleider grondzaken van de Gemeente Den Haag)

We behandelen het besprokene in vogelvluchtige volgorde.

Parkeeroverlast
Werknemers van Heijmans parkeren met hun privéauto zelden of niet meer in de parkeerhavens rond het bouwterrein. Heijmans gebruikt 15 parkeerplaatsen in de parkeergarage van de Zweedse Ambassade, 20 in de parkeergarage van het World Forum en de rest staat op het bouwterrein zelf. Bezoekers van het bouwterrein, ja die proberen een parkeerplaats te kapen maar die zijn veelal vol.
De grootste last is afkomstig van werknemers van het Octrooibureau. Het goede nieuws is: het Octrooibureau is per 1 mei vertrokken. De Gemeente is – vaag – voornemens dit pand te verhuren maar ik ga er gemakshalve vanuit dat er niemand dit pand onder deze onpraktische omstandigheden wil huren. Heijmans zal in ieder geval haar intrek nemen op de begane grond. Het parkeerterrein zal voor verkeer Eurojust betreffende worden gebruikt.

Het bestuur heeft een uitvoerig gesprek gehad met de heren Smit en Tool. We hebben hen weer voorgelegd hoe verstandig het zou zijn van de Gemeente om in het Eurojust gebied (Jan Willem Frisohof-Verlengde Tolweg en Adriaan Goekooplaan – Willem Lodewijklaan mag nu niet geparkeerd worden) een betaald parkeren regime in te voeren. Daarmee los je veel problemen op.
U begrijpt: de heren zijn vol begrip maar kunnen in dezen allesbehalve ijzer met handen breken.
A.s. maandag 2 februari neemt het bestuur voor het eerst deel aan de u bekende Klankgroep. Wij zullen dit punt op de agenda proberen te krijgen. Zo dit niet lukt,  zullen wij met iemand aan tafel proberen te komen die meer beslissingsbevoegdheid heeft.
Wordt vervolgd …..

Verkeersoverlast
Ja, dat wisten we dat dat een probleem ging worden. Dat probleem wordt zo goed en zo kwaad als mogelijk is door Heijmans aangepakt. Maar u begrijpt …. dit is een mega lastig logistiek probleem.
Diegenen die bij de bouw betrokken zijn worden geïnstrueerd in eerste instantie rekening met ons te houden. Maar ja … in tweede instantie lukt dat dus niet altijd.

chaos

Gevaarlijke situatie
De door het plaatsen van het elektriciteitshuisje op de hoek tegenover het Hert gevaarlijke situatie is grotendeels opgelost.
Heijmans heeft er een zgn. verkeersspiegel geplaatst waardoor er aanzienlijk meer overzicht is.
De wegbeheerder Ed Smit heeft op die hoek een gele streep laten plaatsen waardoor er niet meer geparkeerd mag worden.
Uiteindelijk verdwijnt dit huisje als de bouw klaar is.

Te lang doorwerken/te vroeg beginnen
Momenteel is Heijmans doende met het plaatsen van de zgn. diepwanden (28 m diep). Een plaatsing van een dergelijke wand moet in één dag gebeuren. Die route dient een bepaald procedé te volgen (de juiste vakterm is anders maar die ben ik vergeten). Heijmans geeft toe dat dat is onderschat. Dat is de reden waarom er op dit moment eerder begonnen wordt en langer doorgewerkt. Simpel omdat die dagproductie anders niet wordt gehaald. Dit is eind februari klaar.
De bewoner die hier het meest last van heeft is de heer Lars Tummers. Er is met hem contact opgenomen voor het maken van een afspraak op korte termijn. Alle partijen zijn zeker bereid goed naar alle bezwaren te luisteren en te doen wat mogelijk is deze op te lossen dan wel te verzachten.
Maar u begrijpt, dit mega project zal overlast blijven genereren.
Niet fijn. Wel de realiteit.

Het onverwachte opduiken van een oude rioolbuis en de angst voor etc.
Voordat Heijmans deze ‘klus’ heeft aangenomen is er een zgn. vrijgave contract getekend. Dat houdt in dat de gemeente verantwoordelijk was voor het ‘rooien’ (lees: opruimen) van allerlei zooi in de grond van het bouwterrein die de bouw zou kunnen stagneren. Er waren wat kabels over het heufd gezien en dus ook dat oude riool. Kabels opruimen is geen probleem maar die oude rioolbuis koste effe….

Angst voor mogelijk gevaarlijk oorlogsmateriaal of iets in die trant hoeft niemand te hebben: dat is er niet. Dat is – evenals mogelijke archeologische kostbaarheden – niet aangetroffen tijdens de ‘screening’. Kunt u weerleggen: oh ja, en dat oude riool dan… Ja, daar heeft u gelijk in. Slordig. Maar ik heb mij laten vertellen dat zo’n vrijgave contract geen flauwekul is en Heijmans – aldus Tjeerd – zou nooit een dergelijk contract hebben getekend als er ook maar enig risico aan was verbonden (zij hebben vaker met dit bijltje gehakt).

Tenslotte
Velen van u zijn boos, getergd, gefrustreerd m.b.t. de bouw van Eurojust. Er is ons een verandering opgedrongen waar wij niet blij mee zijn.
Ik roep niet op tot berusting, maar tot wijsheid in alle acties die ondernomen worden.
Laten we onze acties laten bestaan uit beter communiceren. En laten wij daarin in ieder geval het goede voorbeeld geven.

Wordt vervolgd ….

Jhanna Houweling

 

 

 

Categorieën
Eurojust & Zorgvliet Overlast in Zorgvliet

Kafka is here!

De ongelijke strijd tegen de nieuwbouw van Eurojust is “glansrijk” verloren door de omwonenden. Zowel juridisch als politiek bleek er uiteindelijk weinig te doen aan de komst van een fors, hoog en zwaar beveiligd gebouw in een prachtige groene wijk die Zorgvliet heet. Hoewel er ook achteraf vraagtekens kunnen worden gezet bij het vonnis van de Raad van State, de onnavolgbare wijze waarop de coalitie uit de gemeenteraad dit project heeft doorgedrukt en het volstrekte gebrek aan onderlinge transparantie en vertrouwen is er nu een nieuwe fase ontstaan. De nieuwbouw is gestart, alle bomen zijn gerooid – ondanks de belofte van verantwoordelijk wethouder De Jong om het aanwezige groen op het bouwterrein zoveel mogelijk te sparen -, de verwachte parkeer- en bouwverkeersproblemen zijn nu al manifest – omdat de gemeente opnieuw opzichtig heeft nagelaten tijdig maatregelen te nemen – en een forse betonfabriek is geplaatst.

Volgens het ontwerp komt er een cortenstalen wand van drie meter hoog om een deel van het terrein voor de beveiliging tegen bomauto’s en ander terroristisch gevaar. Die beveiliging is overigens niet voor de omwonenden die daar op enkele meters afstand tegenaan zullen moeten kijken, maar voor de medewerkers en bezoekers van Eurojust. Opnieuw worden hiermee beweringen van het gemeentebestuur over transparante afscheidingen en semipublieke groene ruimte gelogenstraft. Maar om toch nog een handreiking aan de omwonenden te doen heeft een landschapsarchitect na enige studie aangegeven dat klimop de stalen muur een groen uiterlijk zal geven. Een staaltje window dressing van grote klasse dat weer eens de minachting van “de overheid” voor kritische burgers demonstreert.

Robbert Coops, oud-voorzitter stichting wijkoverleg Zorgvliet (zie: www.zorgvlietdenhaag.nl)