Categorieën
Overlast in Zorgvliet

Bekeuring voor overlast gevende oldtimers, aanhangwagens, campers en sloopauto’s

Het zal u niet zijn ontgaan: onze wijk wordt door de rest van Den Haag gezien als een long-stay parkeerterrein en autokerkhof voor hun afgedankte auto’s. Het resultaat is onnodige parkeeroverlast.

Sommige auto’s staan maanden geparkeerd, zodat de plantsoenendienst het mos en het gras niet kan verwijderen. Een lelijk gezicht! Ook worden oldtimers voor weken op de stoep geparkeerd. Er staan zelfs auto’s waar de ruiten inmiddels al uit zijn. Een aantrekkelijke plek om brand te stichten.

2015-01-07 15.43.35

Het bestuur houdt de overlast scherp in de gaten en heeft geregeld overleg met onze wijkagent Anje Veentjer. Zij schrijft eigenaren van wees-auto’s aan en laat de auto’s wegslepen als reacties uitblijven. Zorgvliet heeft als een van de weinige wijken in Den Haag geen betaald parkeren. Onze wijk werkt als een magneet op mensen die meer dan één auto hebben, bijvoorbeeld een oldtimer of een camper. In eigen wijk is parkeren een dure grap. En de buurman van nummer 46 zal ongetwijfeld snel verhaal komen halen als jij je camper pontificaal voor zijn voordeur zet. Dus zetten ze hun oude troep voor lange tijd onbezorgd in de nette wijk Zorgvliet.  Kost niks, is veilig en jij en je buurtgenoten zijn er van af.

Het bestuur overlegt met de gemeente hoe deze problematiek het beste kan worden aangepakt. Uw ideeën en oplossingen zijn overigens van harte welkom!

Sinds enige tijd is het voor de politie weer mogelijk om bekeuringen uit te schrijven omdat de gemeente wet is aangepast voor overlast veroorzakende voertuigen. U kunt een e-mail sturen naar de wijkagent als er langdurig busjes e.d. in de wijk geparkeerd staan.

Robert van Lawick

372-anje-veentjerAnje Veentjer is
Wijkagente voor Zorgvliet en Duinoord
Bureau Scheveningen
Nieuwe Parklaan 250 – 2587 BZ Den Haag
Postbus 264 – 2501 CG Den Haag
Telefoon: 0900-8844
E-mail: anje.veentjer@haaglanden.politie.nl

Categorieën
Verkocht, gesloopt of verbouwd in Zorgvliet

Start bouw Long-stay hotel De Ambassadeur aan Stadhoudersplantsoen 12-18

Het voormalige gebouw van het Landbouwschap wordt de komende tijd veranderd in een zogenoemd long-stay hotel. In hotel De Ambassadeur komen 31 appartementen en 60 long-stay hotelkamers.

Na een langdurige vergunningaanvraag procedure hebben de Zwitserse eigenaren toestemming gekregen om een hotel in Zorgvliet te bouwen. Door het servituut dat eeuwigdurend op de wijk gevestigd is, is een hotel in de wijk eigenlijk niet mogelijk.  Wijkbestuur en bewoners hebben echter geen bezwaar aangetekend tegen de komst van dit hotel, misschien wel vanwege de locatie en omdat er vanaf het begin goed gecommuniceerd is door het bedrijf met de bewoners. De eisen van het wijkbestuur zijn vooralsnog gehonoreerd: rechtstreekse communicatie met bewoners, geen parkeeroverlast, geen horeca.

Burgemeester en wethouders hebben op 15 mei 2014, op basis van artikel 2.12, eerste lid onder a sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor het project een afwijkingsbesluit vastgesteld en een omgevingsvergunning verleend.

Vanaf februari 2015 wordt er gewerkt aan de bouw van hotel De Ambassadeur. Aan de buitenkant van het gebouw zal niet zoveel veranderen. Aan de achterkant komen balkons, op de eerste etage komt een terras en de top appartementen krijgen een dakterras.

De overlast voor de buurt zal beperkt blijven tot het afsluiten van het fietspad tussen Gymnasium Sorghvliet en de achterkant van het hotelgebouw. De Stadhouderslaan zal  indien nodig  tijdelijk versmald worden tot 1 rijbaan voor werkzaamheden. Vrachtauto’s worden zoveel mogelijk via de achterkant gestuurd.

De werktijden zijn van 07.00 uur-16.00 uur. Drie dennenbomen aan de achterkant bij de garages moeten het veld ruimen voor de verbouwing. De verbouwing zal ongeveer een jaar duren.

Er lopen zeer korte lijnen met de managing director Niv Kottef van ontwikkelaar Beapart Nederland BV. Het management van  B-Apart Hotels en de bouwuitvoerder, Pleijsier Bouw uit Nijkerk, doen er alles aan om de omwonenden goed te informeren en de overlast voor wijkbewoners zo klein mogelijk te houden. De eerste bijeenkomst met wijkbewoners was twee jaar geleden, met direct omwonenden worden regelmatig gesprekken gevoerd  en een nieuwe bijeenkomst voor de wijk wordt gepland.

Bij vragen of overlast kunt u bellen  met de projectleider, de heer Nick Timmer 06 – 29361490. Hij is ook te benaderen in de uitvoerderskeet op het parkeerterrein naast het T.M.C. Asser Instituut.

       

 Ria Vedder/ Daphne Nicolai

Categorieën
Evenementen in Zorgvliet Overlast in Zorgvliet

Trampoline springen in de H. Martelaren van Gorcum Kerk

Het kerkgebouw  aan het Stadhoudersplantsoen 28 is de komende jaren in gebruik als locatie voor trampoline fans.

266px-Den_Haag_Heilige_Martelaren_van_Gorcum

Sinds september is in dit gebouw het indoor trampoline park Planet Jump gevestigd. Er zijn 32 trampoline velden en een 28 meter lange Jumpbaan. De wanden zijn ook vervaardigd van trampolines. Een grote Jump arena is het resultaat met daarbij gelegenheid voor de bezoekers/begeleiders om in de lounges plaats te nemen. Vele bezoekers en groepen uit de directe omgeving hebben hun weg reeds weten te vinden naar deze sportieve en plezierige bezigheid. Ga eens langs bij Planet Jump. Wij houden de verdere plannen van de gemeente scherp in de gaten.

Ria Vedder

Categorieën
Zorgvliet & Noordwestelijke Hoofdroute (NWHR)

Budget voor knelpunten NWHR in Zorgvliet?

Sinds 2013 wordt er door de gemeente, waar het de Noordwestelijke Hoofdroute (NWH) betreft, niet langer meer gesproken van een Internationale Ringweg door Den Haag. Besprekingen met gemeente, provincie en het platform Noord Westelijke Hoofdroute(PNWH) hebben duidelijk gemaakt dat een internationale ringweg geen haalbare optie is voor een weg die door vele woonwijken voert.

De NWH is uiteindelijk door de gemeente aangemerkt als een stedelijke hoofdweg, waarop door auto’s niet harder dan 50 km/uur mag worden gereden. Een feit is wel dat de NWH door bebording nog steeds een onderdeel van een ringweg is en vaak zo wordt gebruikt door verkeer vanuit het Westland, Rotterdam en Leiden om drukte op de A4/ A13 te vermijden. Uit onderzoek (Goudappel Coffeng) is al in 1999, toen het verkeer nog niet zo druk was, gebleken dat een oplossing op maaiveld alléén voor de NWH niet mogelijk is. De gemeente heeft echter geen geld voor een tunnel onder de NWH en heeft daarom besloten dat er ten behoeve van de leefbaarheid Quick Wins, kleine maatregelen, moeten worden uitgevoerd om het verkeer op de NWH beter te laten doorstromen. Betere doorstroming zorgt ook voor minder luchtverontreiniging. De kans bestaat wel dat een goede doorstroming meer verkeer aantrekt. De meeste bewoners van de wijken langs de NWH en het platform NWH hebben een iets andere opvatting over leefbaarheid: betere luchtkwaliteit maar ook minder drukte en geluidsoverlast, betere oversteekbaarheid, bereikbaarheid en behoud van groen.

nwhOm voor de knelpunten op de Noordwestelijke Hoofdroute (NWHR) oplossingen te kunnen leveren, heeft de gemeente het traject NWHR opgedeeld in 3 delen. Voor ieder deel van de NWHR is een “denktank” in het leven geroepen. In de denktanks participeren bestuursleden van alle bewonersorganisaties van de wijken langs de NWH en leden van het platform NWH. Tijdens de bijeenkomsten van de denktanks wordt overlegd waar op de NWH knelpunten liggen die moeten worden verbeterd. Met een budget van 10 miljoen euro, te verdelen over de meest urgente knelpunten op de NWH, wordt momenteel gekeken welke oplossingen er mogelijk zijn.

Als er budget wordt toegewezen voor oplossingen op de NWH bij Zorgvliet zouden de volgende maatregelen mogelijk kunnen worden gerealiseerd: verbetering van de afslag rechts van de Pr. Kennedylaan naar de Stadhouderlaan; verbeterde oversteekbaarheid door vluchtheuvels; een fietsstrook/pad en verbeterde stoplichtafstelling op de dwarsverbinding bij het stoplicht Pr. Kennedylaan/Stadhouderslaan; een mogelijkheid voor auto’s om linksaf te slaan op de kruising J. de Wittlaan/ Scheveningseweg. Welke oplossingen voor Zorgvliet daadwerkelijk zullen worden uitgevoerd zal pas in januari 2015 bekend worden.

Daphne Nicolai,

oud-bestuurslid, secretaris van het platform NWH en deelnemer in Denktank 3.

Categorieën
Communicatie met Zorgvliet bewoners

Wijkoverleg Zorgvliet Blogt!

Welkom op de blog van Wijkoverleg Zorgvliet. Deze site heeft tot doel de bewoners van de wijk Zorgvliet te informeren over alle zaken die wijkbewoners aangaan. Ook kunnen wijkbewoners reacties achterlaten. Het is de bedoeling om via deze site ook wijkenquêtes uit te voeren.

Robert van Lawick, voorzitter Stichting Wijkoverleg Zorgvliet