Categorieën
Eurojust & Zorgvliet Overlast in Zorgvliet

Kafka is here!

De ongelijke strijd tegen de nieuwbouw van Eurojust is “glansrijk” verloren door de omwonenden. Zowel juridisch als politiek bleek er uiteindelijk weinig te doen aan de komst van een fors, hoog en zwaar beveiligd gebouw in een prachtige groene wijk die Zorgvliet heet. Hoewel er ook achteraf vraagtekens kunnen worden gezet bij het vonnis van de Raad van State, de onnavolgbare wijze waarop de coalitie uit de gemeenteraad dit project heeft doorgedrukt en het volstrekte gebrek aan onderlinge transparantie en vertrouwen is er nu een nieuwe fase ontstaan. De nieuwbouw is gestart, alle bomen zijn gerooid – ondanks de belofte van verantwoordelijk wethouder De Jong om het aanwezige groen op het bouwterrein zoveel mogelijk te sparen -, de verwachte parkeer- en bouwverkeersproblemen zijn nu al manifest – omdat de gemeente opnieuw opzichtig heeft nagelaten tijdig maatregelen te nemen – en een forse betonfabriek is geplaatst.

Volgens het ontwerp komt er een cortenstalen wand van drie meter hoog om een deel van het terrein voor de beveiliging tegen bomauto’s en ander terroristisch gevaar. Die beveiliging is overigens niet voor de omwonenden die daar op enkele meters afstand tegenaan zullen moeten kijken, maar voor de medewerkers en bezoekers van Eurojust. Opnieuw worden hiermee beweringen van het gemeentebestuur over transparante afscheidingen en semipublieke groene ruimte gelogenstraft. Maar om toch nog een handreiking aan de omwonenden te doen heeft een landschapsarchitect na enige studie aangegeven dat klimop de stalen muur een groen uiterlijk zal geven. Een staaltje window dressing van grote klasse dat weer eens de minachting van “de overheid” voor kritische burgers demonstreert.

Robbert Coops, oud-voorzitter stichting wijkoverleg Zorgvliet (zie: www.zorgvlietdenhaag.nl)

Categorieën
Eurojust & Zorgvliet Overlast in Zorgvliet

Vertraging bouw Eurojust zorgt voor extra overlast

De Telegraaf | 14 januari 2015

De nieuwbouw van Eurojust loopt nu al zo veel vertraging op, dat bouwvakkers tot tien uur ‘s avonds door moeten werken. En dat mag van de gemeente: anders lopen we nog meer vertraging op….Voor de door geluidsoverlast en parkeerproblemen getergde omwonenden, is de maat nu echt vol.

 

Overlast Eurojust Telegraaf 14-01-2015

Categorieën
Veiligheid en beveiliging Zorgvliet

Is Zorgvliet veilig?

politieVolgens de politievakbond beschikken agenten niet over de juiste wapens en middelen om terroristen te lijf te gaan. Al eerder liet de vakbond weten niet te zijn toegerust op de beveiliging van gebouwen en ambassades.

Ondertussen zeggen minister Opstelten en premier Rutte dat we rustig moeten gaan slapen, maar wel waakzaam moeten zijn…

Maar hoe zit het echt? Kunnen de bewoners van Zorgvliet veilig in hun wijk wonen? Er is geen wijk in Nederland die meer strategische doelen herbergt dan Zorgvliet. Ambassades,  het Cats huis, Internationaal Gerechtshof, Eurojust…roept u maar. De  dienders eisen alle aandacht op. De bewoners moeten het doen met de sumiere berichtgeving van de overheid en de media. Die laatste meldde vandaag dat een aantal Haagse jihadgangers is ondergedoken…

Zijn er in Zorgvliet extra maatregelen genomen? Wat moeten bewoners doen als er iets goed mis gaat?  Het bestuur gaat een dialoog aan met de gemeente!

 

Categorieën
Ecologische verbindingszone & Zorgvliet

Bijzondere activiteiten: een insectenhotel in de wijk

De vele betegelde, liefst onderhoudsarme en aangeharkte tuinen in de stad zorgen dat insecten vaak onvoldoende beschutting kunnen vinden. Een insectenhotel geeft insecten beschutting en zorgt voor meer biodiversiteit. Onder andere bijen, lieveheersbeestjes en vlinders vinden zomer en winter een schuil- en nestplaats in een insectenhotel. Misschien hebt u nog niet eerder van een insectenhotel gehoord. Het insectenhotel is een kast waarin bamboestokjes, boomstronken en andere natuurlijke materialen worden geplaatst als beschutting voor insecten tegen wind en kou. Een kast kan voor kruipende dieren ook deels uit gestapelde stenen of dakpannen worden opgebouwd. Insectenkasten zijn er in alle denkbare samenstellingen en maten.

insekten

De Werkgroep Groen Duinoord, waarin Daphne Nicolai voor Zorgvliet deelneemt, is met de gemeente Den Haag en het Haags Milieucentrum in gesprek over plaatsing van een stevig insectenhotel in het Stadhoudersplantsoen. Het moet een kast zijn die zorgt voor beschutting, maar die ook bestand is tegen vandalisme en weersinvloeden. Naast een ecologisch doel is het de bedoeling dat het insectenhotel tevens een educatief doel zal dienen.

Samen met de gemeente heeft de werkgroep al een plaats uitgezocht in de luwte van struiken, niet ver van de plek waar tot voor kort het houten kunstwerk “het schavot” stond. Wellicht kunt het insectenhotel al bewonderen tijdens een wandeling in het Stadhoudersplantsoen in het voorjaar. Groen, natuur en biodiversiteit worden ook in de groene stad Den Haag steeds schaarser. Bescherming is hard nodig. Probeert u in uw tuin of op uw balkon eens een prachtig stukje natuur boordevol leven te creëren door middel van een insectenhotel.

Jhanna Houweling

Categorieën
Park Sorghvliet

Park Sorghvliet en de Vrienden van Park Sorghvliet

Park Sorghvliet, ingang park aan de Scheveningseweg 24a , gebouw ‘klein domeinen’.

sorghvliet

Park Sorghvliet herbergt vele natuurschatten en is een oase van rust, midden in een drukke stad. Een bijzondere plek, met een grote cultuurhistorische waarde. Het belang van dit gecultiveerde stukje Nederland staat buiten kijf. Onderschreven door alle vrienden van het park. Lees het beheerplan 2007-2014 Park Sorghvliet van het Rijksvastgoedbedrijf, dat ons mooie park behoudt voor volgende generaties.

Park Sorghvliet is een prachtig park dat voor iedereen toegankelijk is, mits in het bezit van een jaarkaart, (geldig voor drie personen). In het park zijn bijzondere plantensoorten te vinden en ook mens en dier vinden daar een rustig toevluchtsoord. Om te voorkomen dat het park door teveel bezoekers zijn prachtige flora en fauna verliest is aan het aantal uit te geven toegangskaarten een limiet gesteld. Het park moet zoveel mogelijk in zijn huidige staat behouden blijven. Om dat te bewerkstelligen is door een aantal bewoners de Stichting Vrienden van Park Sorghvliet opgericht. Het park is een oase van rust in het meestal hectische leven van veel stadsbewoners. Dat kunnen we niet verloren laten gaan. Daphne Nicolai is voorzitter; de penningmeester is Ria Vedder.

Kijk eens op de site www.stichtingvriendenvanparksorghvliet.nl en wordt ook vriend/donateur.

One-of-the-most-beautiful-views-of-the-parterre-of-the-park-of-Sorgvliet-Zorgvliet

Jhanna Houweling

Categorieën
Overlast in Zorgvliet Projecten van de gemeente in Zorgvliet

Global Cyberspace Conference 2015

Bijlage kaart_1Op 16 en 17 april organiseren het Ministerie van Buitenlandse Zaken  en het Ministerie van Veilheid en Justitie samen met de gemeente Den Haag de vierde Global  Cyberspace Conference 2015. De titel van de conferentie klinkt vriendelijk, maar gaat over serieuze zaken: cyber crime, hacken en hoe dit voorkomen. De conferentie wordt gehouden in het World Forum. Londen, Boedapest en Seoul traden eerder op als gastheer.

Naast meer dan honderd landen, heeft de Nederlandse regering ook bedrijven en belangenorganisaties uitgenodigd om aan de conferentie deel te nemen. Er worden meer dan 1300 deelnemers verwacht, waaronder belangrijke ministers van buitenlandse zaken en diplomaten. De veiligheidsmaatregelen rond de conferentie zijn vermoedelijk vergelijkbaar met die rond de NSS-top in 2014.

Uit de evaluatie van diezelfde NSS-top is gebleken dat de overlast voor buurtbewoners en bedrijven substantieel is geweest en dat de voorbereiding en afbraak van het evenement veel langer heeft geduurd en meer voeten in de aarde heeft gehad dan was voorgespiegeld.

Burgemeester Van Aartsen heeft gezegd dat hij er alles aan zal doen om de conferentie vlekkeloos te laten verlopen. Bewoners en bedrijven in de omgeving van de conferentie zullen nauw bij de voorbereidingen betrokken worden, aldus Van Aartsen.

Tot nu toe is de buurt echter nog niet bij de voorbereidingen betrokken en is er weinig informatie voor omwonenden beschikbaar. Wanneer beginnen de zichtbare voorbereidingen die voor overlast gaan zorgen? Welke straten worden no go area? Vanaf wanneer kunnen de bewoners van Zorgvliet weer dag en nacht helikopters horen overvliegen?  Worden de straten ‘s nachts weer fel verlicht? Voor welke zones geldt een uitgebreide identificatieplicht?

Het bestuur van het Wijkoverleg neemt contact op met de gemeente. Informatie over de conferentie vindt u verder hier, hier, hier en hier.

nss3

nss4

 

 

 

 

nss

nss2

Categorieën
Verkocht, gesloopt of verbouwd in Zorgvliet

Voormalig pand Raad van Cultuur onder de hamer

Het voormalige pand van Raad voor Cultuur staat te koop en wordt op donderdag 5 maart 2015 verkocht bij openbare inschrijving. In het gebouw zullen appartementen komen. Auto’s worden ondergronds en op eigen terrein geparkeerd.

Verkocht via openbare inschrijving: R.J. Schimmelpennincklaan 3 te Den Haag

Op 2 juni 2015 is het zeer fraaie en markante Rijksmonumentale vrijstaande villa aan de R.J. Schimmelpennincklaan 3 te Den Haag verkocht voor € 2.256.604,— k.k

Ga voor meer informatie naar het biedboek.

300px-Raad_voor_Cultuur2015-01-05 11.13.04

Categorieën
Evenementen in Zorgvliet

Herinneringsroute AtlantikWall

Op 9 april 2015 wordt de Herinneringsroute Atlantikwall ter gelegenheid van 70 jaar bevrijding feestelijk geopend..
De Herinneringsroute is een wandel-en fietsroute langs bijzondere gebouwen, straten en woningen van voor- in- en na de oorlog in de wijken. De route loopt door wijken gelegen aan de vroegere Atlantikwall. Voor Zorgvliet worden de H.H. Martelaren van Gorcumkerk, het Catshuis, Kantoor Insulinde en de Adriaan Goekooplaan in de route meegenomen op panelen.

Op initiatief van Bewonersoverleg Duinoord is twee jaar geleden met een aantal bewonersorganisaties tussen Kijkduin en Scheveningen, waaronder Zorgvliet, de Werkgroep Atlantikwall gestart. Voor Zorgvliet neemt Daphne Nicolai deel in de werkgroep. De werkgroep wil de herinnering aan de geschiedenis van de Atlantikwall en de na-oorlogse wederopbouw levend maken en houden.

NL_07_Den Haag E

Herinneringsroute
De werkgroep werkt aan een Herinneringsroute die voert langs een reeks plekken in de stad waar de sporen van de Atlantikwall nog zichtbaar of herleidbaar zijn. De eerste fase van de route bestaat uit een wandel- en fietsroute van bijna 5 kilometer lang. Langs de route komen ruim 20 markeringspunten waar met behulp van informatiepanelen en moderne audiovisuele technieken de overgang van verleden naar heden in beeld wordt gebracht. Dit valt samen met tentoonstellingen in het Museon en Haags Historisch Museum in het kader van 70 jaar bevrijding. In de tweede fase zal de wandel- en fietsroute worden uitgebreid richting Kijkduin en de andere kant op richting landgoed Clingendael via Benoordenhout, Raamgracht en het Haagse Bos. Deze fase zal na 2015 worden gerealiseerd.

atlantikwall (13)

Ambitiedocument
In het voorjaar van 2014 heeft de werkgroep een ambitiedocument gepresenteerd, waarin de plannen uit de doeken zijn gedaan. Het Ambitiedocument bevat de wandel- en fietsroute tussen Bomenbuurt en Scheveningen. Inmiddels werkt de werkgroep samen met het Museon en het Haags Historisch Museum. Ook zijn er door de gemeente Den Haag en Fonds 1818 subsidies toegekend.

Daphne Nicolai

Categorieën
Eurojust & Zorgvliet Overlast in Zorgvliet

Eurojust

Een steen des aanstoots voor de wijk is de bouw van het grote nieuwe kantoor voor Eurojust. Het vorige wijkbestuur heeft zich, helaas vergeefs, hevig verzet tegen de komst van dit enorme bouwproject op een plek waar het niet inpast. Dat de locatie helemaal niet geschikt is, is inmiddels wel gebleken. De architect heeft zijn toevlucht moeten nemen tot het aanbrengen van een stalen damwand om nog te kunnen voldoen aan de veiligheidseisen.

eurojust-2

Er is immers niet genoeg ruimte voor het aanhouden van de 30 meter stand of zone. Het tekort aan ruimte komt ook naar voren bij de planning van de route voor het bouwverkeer. Dat kan niet eenvoudig aan- en afrijden vanaf de Johan de Witlaan, maar moet door de wijk heen.

Daarbij is het natuurlijk diep droevig dat de gemeente nu wel toegeeft in haar visie op de internationale zone dat bij voorkeur gebruik gemaakt moet worden van bestaande kantoorgebouwen gelet op de grote leegstand. Eurojust had waarschijnlijk prima gehuisvest kunnen worden in het kantoor van Verkeer en Waterstaat aan de Plesmanweg. Maar de nieuwbouw is nu niet meer terug te draaien. Het enige dat bereikt is, is dat de gemeente tijdens de laatste bezwaarprocedure excuses heeft aangeboden voor de slechte communicatie met het wijkbestuur.

eurojust

De hoop is nu dat die communicatie in elk geval beter gaat in de toekomst. Dat zal nodig zijn om overlast tijdens de bouw zoveel mogelijk te beperken. Verwacht mag immers worden dat er nog heel wat verkeers- en parkeerproblemen gaan ontstaan. De toegangsroute door de Verlengde Tolweg is heel smal.

Positief punt is dat de aannemer Heijmans een brief aan de bewoners heeft gestuurd met duidelijke vermelding van de personen waarmee contact kan worden opgenomen. Bij problemen of vragen kunt u op werkdagen bellen met omgevingsmanager Marjolein van Schaik via het algemene nummer 073-5435111. Ook is er op 2 oktober een eerste informatiebijeenkomst gehouden in Worldhotel Bel Air.

Het Wijkbestuur zet zich in om goed contact te houden met aannemer en gemeente.

Dick Schoorel

telegraag_ergernis-over-eurojust_27-11-2014

 

Categorieën
Overlast in Zorgvliet

Internationale evenementen

Den Haag presenteert zich trots als de stad van het internationaal recht, vrede en veiligheid. Dat heeft er ook toe geleid dat op 24 en 25 maart de Nuclear Security Summit in het World Forum heeft plaatsgevonden waar alle wereldleiders aanwezig waren. Een topprestatie waarmee Den Haag zich goed op de kaart heeft gezet.

Het Wijkbestuur staat hier ook achter maar vindt wel dat er voor dit soort evenementen meer aandacht moet komen voor de belangen van de direct omwonenden. Deze waren wel erg ondergeschikt gemaakt aan de veiligheidsbelangen. Van verschillende maatregelen viel niet goed in te zien waarom die noodzakelijk waren. Waarom mocht je geen hond uitlaten in de Scheveningse Bosjes? Hinderlijk was ook dat verschillende maatregelen veel eerder genomen werden dan aanvankelijk was aangekondigd. Plotseling werd je geconfronteerd met het feit dat bepaalde straten helemaal afgesloten waren. De hinder duurde ook veel langer dan de twee dagen van de conferentie. Weken tevoren was er al van alles aan de hand. Te verwachten valt dat de gemeente meer van dit soort evenementen wil binnenhalen. Bekend is al dat er op 16 en 17 april 2015 een grote internationale bijeenkomst over Cyber Security en Cyber Crime komt. Het Bestuur houdt de vinger aan de pols om tijdig te weten wat voor maatregelen dan weer getroffen zullen worden.

Dick Schoorel